20. stoletje / Kontinuitete in prelomi, stalna razstava
Moderna galerija Ljubljana
trajanje izposoje: 28. marec –10. junij 2012

Moderna galerija po večletnem premoru odpira razstavo del iz nacionalne zbirke 20. stoletja. Za razliko od prejšnjih stalnih postavitev, ki so se bolj kot ne omejevale na kronološki pregled modernističnih stilov, nova razstava 20. stoletje / Kontinuitete in prelomi tradicionalno linearnost prekinja s problemsko linijo avantgard in partizanske umetnosti, ki enakovredno vstopata v nacionalno zgodovino umetnosti in jo tako obenem tudi prevprašujeta.

Razstava se pričenja z vstopom likovnega modernizma v slovenski prostor, konča pa se z desetdnevno vojno v času osamosvojitve Slovenije. Novosti so predvsem vključitev avantgarde dvajsetih let in druga rekonstrukcija Tržaškega konstruktivističnega ambienta (1927), ki sta jo vodila Dragan Živadinov in Miha Turšič (Zavod Delak), partizanska umetnost, fotografija in pregled umetnostnega sistema na Slovenskem v 20. stoletju. Tudi oblikovanje razstave, ki je bilo zaupano skupini Novi kolektivizem, se razlikuje od nevtralnega koncepta bele kocke, ki so mu sledile prejšnje t. i. stalne postavitve. Razstava obiskovalcu omogoča drugačen pristop: zasnovana je tako, da ne ponuja zgolj ene, linearne poti skozi razstavo, temveč si obiskovalec lahko poleg problemske poti (od vstopa likovnega modernizma v slovenski prostor, avantgarde dvajsetih let, partizanske umetnosti, OHO-ja in do retroavantgarde 80-ih let), ki ga opozarja na veliko vprašanje vozlov med umetnostjo, politiko in življenjem, sam poljubno izbere še tisto, ki mu glede na zanimanje najbolj ustreza. Razpored dvoran, ki je osnova problemske poti, na samem začetku, ob vstopu v prvo, Groharjevo dvorano omogoča pogled na konec razstave, ne pa tudi zgodovine. Vstopov v 20. stoletje je vsekakor več.

Strokovni sodelavci
: Sergej Kapus, Miklavž Komelj, Beti Žerovc, Zdenka Badovinac, Breda Ilich-Klančnik, Marko Jenko, Bojana Piškur, Igor Španjol, Lara Štrumej, Mojca Štuhec in Martina Vovk.

Izposojena dela iz zbirke UGM
: Avgust Černigoj: Grafična mapa z desetimi listi, ponatis linoreza, originali: 1926/1927, reprinti originalov: 1981