Ivan Kos in njegova mojstrovina -  Deklica z oranžo
UGM Kabinet, Strossmayerjeva 6
21. december 2019 – 1. marec 2020
otvoritev: sobota, 21. december 2019, 11.00

Ivan Kos je bil eden osrednjih slikarjev v 20ih in 30ih letih v Mariboru. To je bilo obdobje razcveta in obdobje ekonomske krize ter čas, ko je področje likovne umetnosti iskalo svoj prostor v mestu. Kot mlad slikar je skupaj z drugimi iz svoje generacije prevetril umetniško dogajanje v mestu, prinašal svežino novih umetniških pobud ter soustvarjal prebujajočo se likovno umetniško sceno. Tudi s pomočjo Ivana kosa se je v Mariboru rodila nova umetniška skupnost, ki je želela stopiti v korak s sodobnimi umetnostnimi tokovi ekspresionizma in nove stvarnosti.

Ivan Kos je študij slikarstva pričel na Dunaju, na Akademiji upodabljajočih umetnosti, kamor je bil sprejet prelomnega 1918. Mesec dni po pričetku študijskega leta je Avstro-Ogrska monarhija razpadla in skupaj z drugimi slovanskimi študenti je bil primoran zapustiti Dunaj. Naslednje leto je študij nadaljeval na Likovni akademiji v Pragi. Praga 1920ih je bilo mesto, ki je oblikovalo mladega slikarja: na akademiji se je posvetil risbi in svinčniku, ker za olje in platno ni imel denarja in se povezal z drugimi slovenskimi umetniki, ki so takrat v Pragi študirali. Najpomembnejše je bilo prijateljstvo z Antejem Trstenjakom, ki ga je vpeljal v skrivnosti akvarela. Diplomiral je leta 1924 in se po diplomi vrnil v Maribor.

Že med študijem je kot obetaven mlad umetnik razstavljal na v okviru I. umetnostne razstave v Mariboru, ki je predstavljala začetek organiziranega življenja vizualnih umetnikov v mestu. Po študiju se je z umetnikoma Stiplovškom in Pirnatom mariborski publiki predstavil kot del Kluba mladih, preživljal pa se je z risanjem portretov na dermatološkem oddelku mariborske bolnišnice. Leta 1925 je dobil delovno mesto profesorja risanja na Klasični gimnaziji, kjer je s krajšo prekinitvijo v času vojne, ostal do svoje upokojitve. Leta 1961 je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo.

Deklica z oranžo (1927) je mojstrsko delo Ivana Kosa in eno izmed najbolj prepoznavnih del iz zbirke Umetnostne galerije Maribor. Je tudi izhodišče za razstavo, ki avtorja predstavlja predvsem kot portretista. V 20ih in 30ih letih je avtor naslikal celo serijo portretov, ki kot avtorjev celoten opus prehajajo od kolorističnih prijemov akademske prakse, preko ostre modelacije poenostavljenih kompozicij nove stvarnosti do lastne oblike ekspresionistično prežetega realizma. Koncem 20ih let, ko se je ekspresionizem v Evropi in tudi že pri nas prevesil v mirnejšo novo stvarnost, je bil čas, ko je Kosovo slikarstvo doseglo svoj vrh. V tem času je Ivan Kos naslikal nekaj odličnih portretov, ki jih odlikuje kompozicijska urejenost, poudarjanje plastičnosti in razmeroma skromna barvna paleta ter želja poglobiti se v psiho slikarskega modela.