Herman Pivk, Noč na oknu
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
otvoritev: petek, 12. julij 2013, ob 20.00

Herman Pivk je uveljavljen ustvarjalec s področja fotografije. Po začetnih "čistih" fotografijah se je sredi osemdesetih let posvetil fotografiji, ki jo z različnimi ustvarjalnimi postopki obdeluje v procesu razvijanja. To ga odmika od klasično pojmovane fotografije in približuje subjektivnosti in unikatnosti slikarskega medija. Z nenavadnim podajanjem resničnosti in izvirno osebnim jezikom vnaša nov pogled na fotografski medij ter v tem smislu zaseda posebno mesto med sodobnimi slovenskimi fotografi.

Na prvi samostojni razstavi v Umetnostni galeriji Maribor Herman Pivk predstavlja cikla, ki zajemata čas od 2000 do 2013. Naslov
Noč na oknu vsebinsko povezuje cikla HO-VRT in HOTEL BA-BO. HOTEL BA-BO je bil leta 2008 razstavljen v Mestni galeriji v Ljubljani, vendar je v tej postavitvi postavljen v nov odnos. Naslov Noč na oknu pod svojo streho združuje dva pogleda: eden se skozi okno zazira na hotelski vrt, drugi se sprehaja po sobah hotela BA-BO. Okno je točka prehoda in stičišča, je rob, ki definira in ločuje notranje od zunanjega. Idejo okna je umetnik na razstavi tudi fizično poudaril z lesenimi okvirji, ki bodisi sugerirajo pogled skozi okno bodisi nakazujejo ujetost za rešetkami. Herman Pivk v procesu dela izhaja iz bolj ali manj naključno zabeležene fotografije, ki jo nato z različnimi posegi podvrže preobrazbi. Njegova dela se izvijajo iz primeža realnosti, značilnega za fotografijo, in razkrivajo drugačen pogled. Realnost sama se sicer lahko zazdi temačna, zapuščena ali absurdna, vendar jo avtor s svojimi skrivnostnimi postopki osvobodi dokumentarne pričevalnosti. Fotografska podoba, ki jo običajno dojemamo kot potrditev realnosti, v delih Hermana Pivka prestopi prag, ki ji ga določa njen lasten medij: iz realne ravni prestopi na raven vizije. Umetnikovi posegi na zgodnejših delih (cikel Skozi zrcalo, cikel Spoznavanje narave) razkrivajo težnjo po uporabi več različnih postopkov na pozitivu fotografije, dopolnjujejo jih odtisi rok in podobno. Energični posegi vpeljejo nedoumljivo in pogosto srhljivo naglašeno mističnost, ki izgublja stik s tuzemskim in se približuje sanjavim blodnjam. V zadnjih ciklih (Hotel BA-BO, HO-VRT in H6) umetnik posega v posnetek bolj premišljeno in z zrelo zadržanostjo, podobe so izčiščene, dosegajo izjemne likovne kvalitete, tehnika pigmentnega tiska na platnu pa omogoča fino mehkobo in izjemno subtilne prehode. Umetnikov pogled je pogled samohodca, ki se z enako pozornostjo ustavlja ob človeški groteski, pogledu živalskih oči ali lesku vode. Pripoved na razstavi se vije med podobami živali, ljudi, izgubljenih ali pozabljenih predmetov, prividi bivališč, flashbacki, spominom. Določen rez v postavitvi morda predstavlja le zgodnejši cikel Skozi zrcalo (1987–2009), ki ga je umetnik umestil v sredino pripovedi. Dela Hermana Pivka izvirajo iz tega sveta, svojo resnično podobo pa dobijo šele na poti skozi notranje (podzavestne) svetove, ki izvorno realnost skrivnostno preobrazijo. V umetnikovih delih je črna (z nekaj redkimi izjemami) vseprisotna, kljub temu pa osrednja vloga v delih Hermana Pivka pripada luči. Avtor sam določa, kje se bo v njegovih delih pojavila luč, podeljuje ji moč, da brezkompromisno razkrinka ali subtilno povzdigne.

Pomemben del zgodbe
Noč na oknu tvorijo podobe živali, ki so umetnikov pogosti motiv. Hotelski Vrt (HO-VRT) − vrt (sveta) − brez človeške prisotnosti pravzaprav diha precej svobodno. Prisotnost ljudi je v tem ciklu v ozadju, človek se pojavlja kvečjemu kot slutnja ali grožnja. Bolečina, norost in izgubljenost živalskega sveta so posledica človeka in ta univerzalen odnos do živali je nekaj, kar avtor pogosto izpostavlja. V tem kontekstu gre razumeti tudi pliš na nekaterih delih iz cikla HO-VRT. HOTEL BA-BO se nasprotno zazira navznoter in še močneje kakor HO-VRT izpostavlja drugo plat: absurdnost, iztrganost iz celote (stvarstva) in izgubo smisla. Človeški liki s svojo držo, postavitvijo v prostor, nesmiselnostjo opravkov in absurdnostjo prizorišč naglašujejo brezizhodnost, izolacijo, umik in slepo ulico, lahko pa tudi jezo in bes, ki se sprevračata v nasilje. Iz te situacije skušajo posamezniki mukoma ali redkeje z zamaknjenjem − seči onkraj. Razpon obeh ciklov bi torej lahko povzeli takole: svet zunaj je še vedno na svojem mestu, prava drama se ne dogaja zunaj, temveč znotraj nas in zaradi nas.

Vsebinsko je jezik Pivkovih podob sodoben, hkrati pa nekoliko arhaičen, torej starodaven. Umetnik z njegovo pomočjo izpričuje globoke in starodavne vizije. Teme osamljenosti, izoliranosti in odtujenosti v njegovih delih niso le odraz časa, temveč nosijo odmev vsesplošnega bivanjskega občutja človeške vrste. Utesnjenost, preizpraševanje smisla, dvom v posameznikovo vlogo v družbi in svetu, teža krivde in zmote so teme, ki napajajo človeštvo vse od antike, in mi smo njihovi dediči. V Pivkovih osebah odmeva vsa tragičnost antičnih junakov: brezup kralja Leara, izdajstvo Jazona, norost Medeje, tavanje Odiseja … V njih začutimo težo oseb, ki nosijo zavedanje o razponu teme in svetlobe v sebi. Prav iz te podlage črpajo njegovi izjemni in neponovljivi potreti slovenskih likovnih, literarnih in dramskih umetnikov.

Herman Pivk razstavlja in predstavlja svoja dela na svojstven način. Gledalca ne vodi z logiko pripovedovalca zgodbe, temveč z nizanjem podob ustvarja določene zaznave, povezave in občutke. Pred gledalcem se utrinjajo drobci podob in izstopajo iz teme noči. Njihova hipna, a z lučjo osvetljena prisotnost, je enako krhka kakor naša lastna in v tem so nam bliže, kot se zdi na prvi pogled. Intenzivne podobe gledalca ne puščajo neprizadetega, vsekakor pa puščajo odprt prostor za lastno branje.

Kustodinja
: Andreja Borin

Herman Pivk
(Ljubljana, 1963) je končal grafični oddelek Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Študiral je na Pedagoški akademiji v Ljubljani, na oddelku za zgodovino in likovni pouk, kjer je diplomiral pri prof. Ivu Mršniku na temo Portret v fotografiji. Deluje kot samostojni ustvarjalec na področju kulture.

Več o avtorju in njegovih delih na spletni strani
www.hermanpivk-foto.si