Preskoči na vsebino

Groteska našega časa
UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2
otvoritev: petek, 7. april 2017, ob 19.00


umetniki: Eva Mlinar, Vladimir Leben, Nenad Cizl, Eva Lucija Kozak, Luka Uršič, Sašo Sedlaček, Zora Stančič, Matej Stupica, Mark Požlep, Silvester Plotajs Sicoe
kuratorka: Taja Toplak

Beseda groteska je izpeljanka iz italijanske besede grotta, ki pomeni jama in je prvotno označevala stenske poslikave starorimskih palač, ki so jih odkrili in jih tako imenovali šele v 15. stoletju. Temeljne značilnosti groteske so mešanje heterogenih elementov na podlagi svobodne domišljije, spajanje med seboj nezdružljivih stvari, oddaljevanje od zakonitosti nam znanega splošno sprejetega vsakdanjega sveta oziroma pogleda na svet, kršenje klasičnih zakonov prostora in časa, namerno odstopanje od mimetičnega modela z vizualnim pretiravanjem določenih fizičnih potez in značajskih lastnosti. S hibridnimi bitji, distorcijami velikosti in simetrij, prepletajočimi se viticami in bogatim ornamentom groteske ustvarjajo lasten fantastični svet, ki je neke vrste napad na racionalizem sveta in njegovo logiko. W. Kayser in pretežni del sodobne umetnostne teorije povezuje pojav in vzpon groteske z družbenimi oziroma duhovnimi krizami. Za večino sodobnih teoretikov je groteska izraz popolne odtujenosti človeka v svetu, izraz neznosne teže individualnih in družbenih problemov, ki se nam v nekih trenutkih zdijo nerešljivi ali celo razkroj in propad sveta, v katerem živimo.

Groteskno nas zmoti in impresionira, ker v nas vzpodbudi misli, občutja in ideje, da obstaja drugačen svet ter da je naša sedanjost samo ena od mnogih. Ta občutja pod vprašaj postavijo splošno sprejete vrednote in teorije delno zato, ker grotesknih elementov ne napravijo smiselnih, in delno zato, ker v nas spodbudijo mitična občutja, da ti elementi nekaj skrivajo. V groteski so celote in deli realnosti ločeni, raztrgani ter razpršeni. Prav tako so enakim procesom lahko podvržena fantastična bitja in eksotične podobe, vendar pri njih to ne igra velike vloge, saj gledalec ni zmožen prepoznati neskladij pri nečem, kar je že po naravi nenavadno. Ločeni elementi so nato ponovno združeni v nove celote, ki so na prvi pogled absurdne.

Definicija groteske je izmuzljiva kategorija in sodobni teoretiki so jo interpretirali na zelo različne načine. Pomemben element groteske je vsekakor humor, saj groteska na posmehljiv, ironičen način prikazuje vsakdanjo resničnost. Pričujoča razstava je moj subjektivni izbor sodobnih umetnikov, ki se na posreden ali neposreden način dotikajo te teme. Bodisi so njihova dela groteskna zaradi motivike fantastičnih svetov, ki jih poseljujejo hibridna bitja in drugi domišljijski liki, bodisi zaradi tehnike kolaža in uporabe močnih in intenzivnih barv, ki je značilna za to zvrst umetnosti, bodisi jih lahko označimo kot  groteskna zaradi širšega družbeno kritičnega konteksta.