Galerija za mir
UGM, Strossmayerjeva 6
20. marec – 10. maj 2020
otvoritev: petek, 20. marec 2020, 19.00


kustosinja: Andreja Hribernik v sodelovanju s Katarino Hergold Germ

avtorji: Nika Autor, Jacques Bedel, Janez Boljka, Daniel Buren, Peter E. Clarke, Guillermo Deisler, kolektiv Decenta, Andreas Fogarasi, Jan Forsberg, Johnny Friedlaender, Mahmoud Hammad, Krsto Hegedušić, Milena Lah, Lojze Logar, Miha Maleš, Darinka Pavletič Lorenčak, Walter Solón Romero, Isa Rosenberger, Ismail Saray, Ive Šubic, Marko Šuštaršič, Makoto Ueno, Jože Tisnikar, Victor Vasarely, Toon Wegner

Razstava Galerija za mir v tematsko središče postavlja zbirko in arhiv Koroške galerije likovnih umetnosti, ki sta nastala na podlagi mednarodnih razstav. Te so potekale pod okriljem Organizacije združenih narodov v 60-ih, 70-ih in 80-ih letih preteklega stoletja. Osredotoča se na še vedno aktualna vprašanja, povezana s politizacijo umetnosti, vlogo umetnosti v družbi in njenim pomenom nekoč in danes. To počne skozi izpostavljanje glavnih vsebinskih poudarkov, ki se oblikujejo v zbirki, in tudi skozi vzpostavljanje dialogov med deli iz zbirke in arhivskim gradivom ter sodobnimi ustvarjalci.

Osnovo za zbirko Koroške galerije likovnih umetnosti predstavljajo dela umetnikov, ki so predvsem v letih 1967 in 1975 sodelovali na mednarodnih razstavah. Mnogi med njimi so za uresničitev ideje o ustanovitvi Galerije za mir svoja dela podarili. Galerija za mir je bila zamišljena kot prostor, ki bo trajno zastopal ideje o miru, solidarnosti in humanizmu skozi umetnost. Štiri mednarodne razstave, ki so potekale v različnih časovnih razmikih, nam ponujajo možnost vpogleda v določen lokalni, nacionalni in celo mednarodni kontekst, v katerem so nastale. Pri natančnejšem proučevanju nam celo razkrijejo celotno paleto odnosov in povezav med posamezniki in umetniki, obenem pa razkrivajo tudi politična ozadja. Tako lahko skozi razstave, od katerih je prva potekala le dve leti pred burnim letom 1968, sledimo tudi nekemu duhu časa.