ARTEAST 2000+, Izbor del iz mednarodne in nacionalnih zbirk Moderne galerije
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6

umetniki na razstavi: Marina Abramović, Joseph Beuys, Braco Dimitrijević, Jenny Holzer, Cristina Iglesias, Irwin, Sanja Iveković, Ilya in Emilia Kabakov, Katarzyna Kozyra, Laibach, Kazimir Malevič, Walter de Maria, OHO, Alenka Pirman, Mladen Stilinović, Nebojša Šerić Šoba, Raša Todosijević 

Moderna galerija je bila v mednarodnih medijih označena kot »prva ustanova v Evropi, ki se je sistematično lotila zbiranja del vzhodnoevropskih umetnikov in vnovič določila zgodovino povojne umetnosti.« Mednarodna zbirka Arteast 2000+ se je namreč začela oblikovati v devetdesetih letih 20. stoletja pod strokovnim vodstvom direktorice Moderne galerije Zdenke Badovinac in njenih svetovalcev Viktorja Misiana, Piotra Piotrowskega, Haralda Szeemanna in Igorja Zabela. Do ustanovitve te zbirke je Moderna galerija sistematično zbirala le dela slovenskih modernih in sodobnih umetnikov, v novih družbenih in političnih razmerah pa se je izoblikovala močna potreba, da se nacionalni zbirki pridruži zbirka del tujih umetnikov, ustanova pa s tem svoje delo zastavi še bolj mednarodno. Zbirka Arteast 2000+ temelji pretežno na delih vzhodnoevropskih neoavantgardnih umetnikov. Poleg tega vsebuje tudi dela nekaterih pomembnih zahodnih umetnikov, ki sodijo med pridobitve iz časa intenzivnega mednarodnega odpiranja Moderne galerije v devetdesetih letih; nekaj teh del je bilo odkupljenih sočasno z glavnino ostalih del v začetku zadnjega desetletja. Namen zbirke Arteast 2000+ je ustvarjati dialog Vzhodnega prostora z drugimi prostori, zato je bil naslov njene prve javne predstavitve leta 2000 »Umetnost Vzhodne Evrope v dialogu z Zahodom«.

Za inavguracijo zbirke, ki je bila leta 2000 v še neobnovljeni stavbi na Metelkovi, je Moderna galerija uspešno izkoristila čas Manifeste v Ljubljani in navdušila domačo ter mednarodno strokovno javnost. Od takrat je zbirka v različnih postavitvah gostovala po svetu (v Innsbrucku kot spremljevalni dogodek srečanja vzhodnoevropskih ministrov za kulturo leta 2001; v Karlsruheju v Centru za medijske umetnosti ZKM leta 2002; v Skopju v galeriji Čifte Amam leta 2002; ožji izbor del pa je bil predstavljen v Moderni galeriji leta 2004). Posamezna dela iz zbirke so nenehno prisotna na številnih mednarodnih razstavah po svetu.

Zbirka Arteast 2000+ bo stalno razstavljena v stavbi Moderne galerije na Metelkovi 22, ko bo ta obnovljena. Že od ustanovitve zbirke pa Moderna galerija pripravlja serijo Arteast razstav, ki se tako kot zbirka ukvarjajo z raznimi procesi redefiniranja zgodovine (Form-Specific, 2003; 7 grehov: Ljubljana – Moskva, 1995; Prekinjene zgodovine, 2006; Zbirka Arteast 2000+23, 2006; Šengenske ženske 2008).

V Umetnostni galeriji Maribor bo na ogled izbor večjih instalacij umetnikov, ki večinoma sodijo v sam vrh svetovne umetnosti. Projekt je del širše akcije »Gostimo Moderno galerijo!«.

kustosinji: Zdenka Badovinac in Bojana Piškur