2 x design, Trio Sarajevo, Kramberger & Uran Maribor
Razstavišče Rotovž, Rotovški trg 1, Maribor

Med 26. novembrom in 30. decembrom 1999 si je v Razstavnem salonu Rotovž, na Rotovškem trgu 1, mogoče ogledati razstavo oblikovalskih rešitev Irene in Rudija Urana iz Maribora (studio Kramberger & Uran) ter Dade in Bojana Hadžihalilovičć iz Sarajeva (studio Design Trio). Skupna predstavitev njihovih realizacij omogoča primerjavo dveh povsem različnih pristopov in izvedb v mediju vizualnega sporočanja. Različnost izhaja iz osebnih življenjskih izkušenj in načel, pretkanih z mentaliteto domačih okolij, z refleksijo družbenih sprememb in razlogov ali spodbud za samo oblikovalsko produkcijo. Seveda pa jih loči tudi individualna likovna naravnanost, ki pri Sarajevčanih zveni v ekspresivnem naboju obešenjaškega humorja, pri Mariborčanih pa v estetiziranih naglasih formalnega jezika. Razstava bo v prihodnjem letu predstavljena v sarajevski galeriji Collegium artisticum.