PREDSTAVLJAMO EKO 8 UMETNIŠKE PROJEKTE

NINA SLEJKO BLOM & CONNY BLOM / Zelene risbe: Obljubljam, 2021
knjiga umetnikov, 200 izvodov
z dovoljenjem umetnikov, izid knjige je v okviru trienala EKO 8 prijazno podprlo podjetje Lumar

»Planet še vedno gori, medtem ko se naši politiki nenehno srečujejo in ploskajo lastnim nezadostnim odločitvam. Mi pa še naprej rišemo in delamo izmenjave. Tokrat ponujamo knjigo naših umetnikov v zameno za okolju prijazno dejavnost – zelene knjige za zelena dejanja. Če želite izvod knjige, si omislite kakšno dejanje ali podnebju prijazno vedenje, ki ga želite dodati v svoje vsakdanje življenje, zapišite ga na ta obrazec, podpišite in s stene vzemite en izvod knjige. Obrazec obesite na žebelj, s katerega ste vzeli knjigo.« (Nina Slejko Blom & Conny Blom)

Zelene risbe so projekt, ki se za omejevanje skupnih količin izpusta ogljikovega dioksida (CO2) v ozračje poslužuje logike kapitalizma prostega trga. Trenutne okoljske politike si z velikim zaupanjem v prosti trg obetajo, da bo te izpuste uravnaval. Količina CO2, ki jo država sme izpustiti v ozračje na letni ravni, je omejena, veliki onesnaževalci pa morajo kupiti pravice za svoje izpuste toplogrednih plinov. Ker je količina pravic omejena, ob povečanem povpraševanju rastejo tudi cene. To pa podjetja spodbuja, da svoje izpuste omejijo. Povedano drugače: če se izplača, bo trg sam rešil svet. A, da bi bilo to mogoče, bi se moralo skupno število emisijskih kuponov v primerjavi z današnjim stanjem močno zmanjšati.
Zelene risbe: Obljubljam so tretja v seriji predstavitev Zelenih risb. V prvi ponovitvi je bila serija zelenih risb – zelenih v obeh pomenih besede – naprodaj po 20 €. Celotni prihodek prodaje je bil namenjen nakupu emisijskih kuponov, ki so bili nato umaknjeni s trga. Tudi v drugi ponovitvi so bile naprodaj zelene risbe, vendar so obiskovalci namesto z denarjem lahko plačali s pričevanji o okolju prijaznih dejanjih. V tokratni, tretji ponovitvi lahko obiskovalci prej zbrane opise zelenih dejanj v knjižni obliki zamenjajo za lastne opise z isto vsebino. Cinično gledano, projekt uporablja isto neoliberalno logiko, ki nadzoruje izpuste ogljikovega dioksida, s tem pa potrošnikom umetnosti omogoči, da si kupijo čisto vest.

Nina Slejko Blom (r. 1982, Slovenija) je mednarodna sodobna umetnica, ki trenutno živi na Švedskem. Je postateljejska umetnica, ki v svojih delih pogosto preučuje svet umetnosti in njegove ustanove ter različne druge strukture moči. Deluje samostojno in skupaj s Connyjem Blomom, pripravila pa je že več kot 250 razstav v pomembnih institucijah po vsem svetu. Conny Blom (r. 1974, Švedska) v svoji umetniški praksi deluje v različnih medijih in pogosto raziskuje hierarhije ter s ponovno obdelavo že obstoječega materiala razkriva drugačna branja. Cenzura in avtorske pravice sta dve temi, h katerima se je skozi leta pogosto vračal. Deluje samostojno in skupaj z Nino Slejko Blom, pripravil pa je že več kot 250 razstav v pomembnih institucijah po vsem svetu.