Spoštovani,

obisk trienala EKO 8, Pismo za prihodnost bo za vaše učence in dijake veliko doživetje že ob vstopu v kompleks nekdanje tovarne Hutter/MTT, ki bogato izpričuje zgodbo nekdaj pomembnega industrijskega mesta. Tudi razstava, na kateri si bodo lahko ogledali filme, video umetnine, zvočne instalacije in druge umetnine, ki temeljijo na veččutnem doživljanju, jih bo zagotovo motivirala že sama po sebi. Skozi vodene dejavnosti pa bomo prvi vtis še poglobili v bolj ustvarjalno opazovanje, razmišljanje in povezovanje vsebin, z namenom, da prispevamo vsaj en korak k večji ozaveščenosti učencev in dijakov o ekološki problematiki in zavedanju, kakšna je tudi njihova vloga v njej. Z vodstvi in ustvarjalnicami ter likovnim natečajem vam bomo pomagali pri uresničevanju nekaterih vsebin učnega načrta Likovne umetnosti in Umetnostne vzgoje ter jih povezali tudi z drugimi učnimi področji, kot so narava, družba ali zgodovina.

EKO trienale je namenjen vizualni umetnosti, ki raziskuje in komentira številne spremembe na globalni in lokalni ravni ter vplivajo na okolja, v katerih živimo in od katerih smo odvisni. 8. edicija trienala - naslovljena Pismo za prihodnost - je poziv, da začnemo razmišljati izven sedanjosti ter da s pomočjo sodobne umetnosti povežemo generacije in širimo znanja. Zanima nas, katera opazovanja širše (umetniške) skupnosti prispevajo k temu, da bolje razumemo, kaj nas združuje in kaj povezuje. Trienale bo predstavil projekte okoli 30 mednarodnih umetnikov, tako iz Slovenije kot tujine, ki bodo v več prostorih nekdanje tovarne MTT predstavili zbrane vizije in predloge, ki se posvečajo osrednji temi Pisma za prihodnost. Predstavljen bo ekološko ozaveščene filem iz 60-ih let prejšnjega stoletja ter nova umetniška dela, prostorske postavitve in zvočne instalacije, ki ozaveščajo o izumrtju vrst, krhkosti človeškega ekosistema in nujnosti soobstoja. Več o razstavi: www.ugm.si

Program bomo izvajali pod pogoji NIJZ. V primeru, da programa ne bomo mogli izvajati v živo, vam bomo ponudili program, ki bo dostopen na daljavo.  

Program izvajamo od torka do nedelje med 9.00 – 18.00 uro.

Najave in informacije: Brigita Strnad, brigita.strnadping@ugmpong.si, 02 22 94 697

PROGRAM
Vodstvo
45 – 60 min / cena: 2,20 € / primerno za vse skupine
Vodstvo po razstavi ob primerni didaktični podpori glede na starostno stopnjo skupine temelji na dialogu, izmenjavi pogledov in zamisli o pomenu umetnin.

Vodstvo z ustvarjalnico
80 – 90 min / cena: 2,50 € / primerno za vse skupine
Voden ogled razstave bomo dopolnili z različnimi raziskovalnimi in likovnimi nalogami, ki bodo spodbujale še bolj aktivno in poglobljeno spoznavanje razstave. Svoje poglede in zamisli o vsebinah razstave bodo učenci in dijaki lahko izrazili tudi v likovnem jeziku.

EKO - kulturni dan
90 – 120 min / cena: 3,5 € / primerno za učence od 5. – 9. razreda in dijake
Kulturni dan bomo izvedli v več etapah: voden ogled kompleksa nekdanje tovarne + voden ogled razstave + ustvarjalnica.

Huda mravljica na obisku / spletna predstavitev razstave
brezplačno / primerno za učence od 1. do 4. razreda
Huda mravljica, maskota izobraževalnega programa UGM, obišče otroke v obliki spletnega gradiva tudi v vrtcu in šoli. Otrokom bo na igriv in preprost način predstavila, kaj jih čaka na ogledu razstave EKO 8 - Pismo za prihodnost. Hkrati pa jih bo tudi povabila k likovnemu poustvarjanju, ko se bodo z razstave vrnili polni različnih vtisov. 

Program na daljavo
60 – 90 min / cena: 1 € / primerno za vse skupine
Program se bo izvajal samo v primeru, da ne bo mogoče izvajati ostalih dejavnosti. Program bomo izvajali preko aplikacije ZOOM ali pa se vam bomo pridružili v vaši spletni učilnici.

Likovni natečaj Pismo za prihodnost
brezplačno / primerno za vse skupine
Naslov razstave izhaja iz spominske plošče, s katero so Islandci obeležili izgubo prvega ledenika: »Okjökull je prvi islandski ledenik, ki je izgubil status ledenika. V prihodnjih 200 letih mu bodo predvidoma sledili vsi naši ledeniki. S spomenikom javno naznanjamo, da se zavedamo, kaj se dogaja in kaj je treba storiti. Samo vi veste, ali smo to tudi uresničili.« Gre za odločen apel. Nekrolog ledeniku nas vrže v prihodnost. Spodbuja nas, da uporabimo domišljijo.
Kakšno bi bilo pismo za prihodnost današnjih otrok in mladih? Kakšen bi bil njihov apel? Spodbudite jih in povabite, da ga izrazijo v risbi, sliki, fotografiji, videu ali kateri drugi tehniki.
Izbor likovnih izdelkov bomo septembra 2021 razstavili v Pedagoški sobi Umetnostne galerije Maribor, vse prispele likovne izdelke pa na spletni platfromi Flickr.

Tri najbolj izvirne izdelke bomo nagradili. Likovne izdelke pošljete do 18. junija 2021 na naslov: Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva ul. 6, 2000 Maribor – s pripisom: Pismo za prihodnost. Za povezava na obrazec kliknite tukaj: prijava in soglasje.