WOMarts.net

Projekt Wom@rts predstavlja WOMarts.net, evropsko mrežo za profesionalizacijo in enakopravnost spolov na področju umetnosti.

V svojem zadnjem letu projekt Wom@rts nadaljuje z aktivnostmi, ki promovirajo enake možnosti žensk na evropskem kulturnem prizorišču. Ob letošnjem mednarodnem dnevu žensk projekt predstavlja WOMarts.net, platformo, katere namen je vzpostaviti stičišče za ustvarjalke iz različnih disciplin, nuditi vidljivost njihovim umetniškim praksam in jih spodbujati k navezovanju stikov z drugimi umetnicami ter strokovnjakinjami s področja kulture.

WOMarts.net želi ustvarjalke spodbuditi h kreiranju spletne skupnosti profesionalk s področja kulture in umetnosti, jim nuditi prostor za izmenjavo projektov, ter platformo za iskanje in povezovanje z drugimi evropskimi umetnicami.

Leta 2020 je projekt Wom@rts objavil medsektorsko študijo o položaju žensk na področju kulture in kreativnih industrij. Rezultati poročila so poudarili obstoječe razlike med spoloma na tem področju, kot so na primer nižji prihodki, manjša prepoznavnost in težave pri napredovanju umetnic v kulturnih in ustvarjalnih panogah v Evropi. Diagnoza je pokazala, da kljub regulativnim prizadevanjem Evropske unije trenutne statistike kažejo, da so ženske v veliki večini ekonomskih sektorjev slabo zastopane.

Z WOMarts.net skuša projekt reševati situacijo z vključevanjem javnih in zasebnih akterjev, ki bi pripomogli k razširjanju in promociji profilov umetnic in njihovih umetniških del. Registracija je brezplačna in odprta za vse umetnice, ki svojo poklicno dejavnost opravljajo v Evropi. Na platformi svoje portfolije že predstavljajo umetnice, ki so bile vključene v pretekle aktivnosti projekta. Iz Slovenije so se platformi že pridružile vizualna umetnica Ana Pečar ter grafična oblikovalka in vizualna umetnica Mina Fina. Sedaj pa je platforma odprta tudi za vse druge, ki bi se želele pridružiti.

Umetnostna galerija Maribor je eden izmed 10 partnerjev, ki so del projekta Wom@rts: Women's Equal Share of Presence in the Arts and Creative Industries, podprtega s strani programa Kreativna Evropa, ki ga razpisuje Evropska unija. Več tukaj.