MI, VI, ONI. Fragmenti alternativnih praks 80-ih v Mariboru
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
sobota, 9. november 2013, ob 11.00
vodita: Meta Kordiš in Kaja Kosmač, kustosinji razstave

Prvo vodstvo po razstavi MI, VI, ONI. Fragmenti alternativnih praks 80-ih v Mariboru bosta izvedli kustosinji razstave Meta Kordiš in Kaja Kosmač. Razstava skozi ohranjene in  dostopne fragmente iz zasebnih zbirk in arhivov prikazuje različne alternativne prakse. Te so izražene v kontekstu mladinskih alternativnih podkultur in novih družbenih gibanj, uporabi novih tehnologij in umetniških praks (performans, happening, intervencije v javni prostor, instalacije). Predstavitev in postavitev alternativnih praks, ni interpretacija tedanjega ustvarjanja, temveč je zasnovana kot oris tedanjega kreativnega vrenja. Razstava je mišljenja kot platforma, ki skozi dialog z občinstvom osmišlja še vedno aktualne alternativne prakse in vsebine v Mariboru. Občinstvo je pozvano k kritičnemu odzivu na tedanji in sedanji čas ter pomoči k dopolnitvam vrzeli na razstavi. Tako bomo lahko celoviteje evidentirali različne predvsem likovne in vizualne umetniške prakse.

Meta Kordiš in Kaja Kosmač bosta na vodstvu spregovorili o nastajanju razstave, zbiranju gradiva in dialogu z akterji.