Umetnost kot medij, preko katerega otroci in mladi spoznavajo svet
torek, 25. april 2017, od 15.00 do 18.30
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6

Možnosti sodelovanja med izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami ter predstavitev izobraževalne ponudbe zavoda Petida za pedagoške delavce in delavke iz vrtcev in šol.

Osrednja tema predstavitve bo pokazati, kako lahko s pomočjo induktivno zasnovane vzgoje, pri čemer v ospredje postavimo umetnost kot induktivno prakso, spodbujamo prosocialni in moralni razvoj pri otrocih/mladostnikih. Izhajamo iz predpostavke, da lahko posameznik ustrezno razvija svojo prosocialno občutljivost, ko mu omogočimo izkušnje, na podlagi katerih ugotavlja, kaj določena ravnanja prinašajo njemu in drugim. Pri tem pa umetnost razumemo kot medij, preko katerega otrokom omogočimo občutljivo opazovanje, raziskovanje in upodabljanje  stvarnega sveta. Skozi doživetje umetniških del (zgodbe, slike, skulpture ...) posameznik podoživlja usode, vloge junakov, prepoznava in razume etične dileme, se z njimi identificira ter išče načine, kako bi jih rešil. Tako krepi svoje lastno zavedanje in identiteto. Pri tem bomo osvetlili pomen, ki ga ima galerija kot avtentični prostor umetnosti, saj obiskovalcem (otrokom in mladostnikom) omogoča poglobljeno in bogato doživljanje umetnosti in estetsko izkušnjo. Le-ta je namreč zelo osiromašena, kadar umetnost predstavljamo posredno preko fotografij, interneta in knjig.

Induktivni vzgojni pristop je zavod Petida v preteklosti razvijal v sodelovanju s strokovnjaki s področja vzgoje, umetniki in zunanjimi institucijami (muzeji, galerijami idr.) ter pedagogi – praktiki. Izkazalo se je, da je prenosljiv na vse nivoje šolstva. V zavodu si prizadevajo, da vzgojiteljem, učiteljem in staršem s kreativnimi pristopi pomagajo spodbuditi otroke in mladostnike k vstopanju v odgovorne in spoštljive odnose z drugimi, k zvedavosti pri raziskovanju sebe in sveta, v katerem živijo, k uživanju v lepem in ustvarjanju lepega.

Več o zavodu: www.petida.si

Znotraj zavoda Petida delujejo pedagogi dr. Petra Štirn Janota, dr. Robi Kroflič, dr. Katja Jeznik, Darja Štirn in Damjana Jurman ter umetniki Tadej Bernik (fotograf), Jure Markota (kipar) in Miha Artnak (vizualni umetnik).

Program:

15.00-15.40 Doživljanje umetnosti v galeriji, možnosti sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami in galerijo (UGM, Brigita Strnad, višja kustosinja UGM)
15.40-16.00 Vizija Zavoda Petida (dr. Petra Štirn Janota)
16.00-16.50 Celovit induktivni vzgojni model, ki spodbuja prosocialni in moralni razvoj otrok/mladostnikov s poudarkom na umetnosti kot induktivni praksi (dr. Robi Kroflič in dr. Petra Štirn Janota)

odmor

17.00-17.30 Rezultati raziskav spremljave uvajanja induktivnega modela (dr. Petra Štirn Janota in dr. Katja Jeznik)
17.30-18.00 Primer iz prakse (Darja Štirn, Tadej Bernik in Jure Markota)
18.00-18.30 Diskusija

Udeležba je brezplačna. VLJUDNO VABLJENI!

Info in najava: brigita.strnadping@ugmpong.si, 02 22 94 697