Varne točke so različni javni prostori, kot so knjižnice, muzeji, galerije, zavarovalnice, lekarne, cvetličarne, mladinski centri, trgovine, vulkanizerski servisi in podobno, v katerih so ljudje, ki nudijo otrokom trenutno zaščito, pomoč ali zgolj nasvet v stiski. Ti so usposobljeni za pomoč otrokom, saj se udeležijo posebnega izobraževanja, ki ga zanje organizirajo v UNICEF-u Slovenija in jih seznanijo, kako pomagati otrokom v stiski.

Tudi v Umetnostni galeriji Maribor se pridružujemo mreži UNICEF-ovih Varnih točk. Na vidno mesto ob vhodu v galerijo smo namestili posebno nalepko, ki označuje Varno točko, osebje v galeriji pa se je podučilo o pomoči otrokom v stiski. Več informacij o projektu UNICEF-ovih Varnih točk in seznam Varnih točk v Sloveniji najdete tukaj.

V Mestni občini Maribor je koordinator Varnih točk in vodja/komisar projekta »Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto Maribor« Borut Ambrožič. UNICEF Slovenija s projektom v lokalnem okolju spodbuja razvijanje mesta po meri otrok, ki je prijazno in varno, z urejenimi otroškimi igrišči in zelenicami, z izboljšano varnostjo za otroke v prometu, možnostjo za participacijo najmlajših občanov, tudi v umetniško-kulturnem izražanju in izobraževanju, kar v okviru svojega pedagoškega programa ponujamo tudi v Umetnostni galeriji Maribor.