Tedenska zanimivost / Rafael v UGM

Umetnostna galerija Maribor od svoje ustanovitve leta 1954 domuje v poslopju na Strossmayerjevi ulici, kjer se je pred tem, skozi stoletja, zamenjalo veliko različnih stanovalcev, od samostana do tovarne kavnih nadomestkov. En izmed lastnikov, baron Goedel-Lannoy, je v letih 1882 in 1883 dal poslikati strop v veliki dvorani palače. Osrednjo sliko stropne poslikave pa bi prepoznal celo sam papež! Gre namreč za kopijo Rafaelove freske Srečanje papeža Leona I. Velikega s hunskim kraljem Atilo v Vatikanu. Kopiranje znanih fresk je bila v tistem času pogosta praksa, le da je slikar fresko najbrž poznal le s črno-bele grafike, zaradi česar se sicer natančna kopija razlikuje v barvah.