Tactus III
projekt
junij – december 2020

Umetnostna galerija Maribor je tudi letos ena izmed partneric projekta TACTUS III (tip, aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota), katerega cilj je seznanitev s postopki, praktično manipulativnimi metodami in principi prilagajanja objektov in dela slepim in slabovidnim osebam. Osredotočili se bomo predvsem na javno plastiko v mestu Maribor (Forma viva). Le-ta je bogata kulturna dediščina in zaradi omejitev zaznavanja slepih in slabovidnih prezrta in premalo obravnavana pri tovrstnih prilagoditvah. Kadar govorimo o slepih in slabovidnih, je pomembno, da se zavedamo specifičnih dejavnikov razumevanja in zaznavanja ter gibanja slepih in slabovidnih v prostoru in zunanji okolici.

Načrtovani rezultati projekta:
-vodstvo po skulpturah mariborske Forma vivi, prilagojeno tudi za slepe in slabovidne;
-vodstva z delavnicami za skupine iz vrtcev in šol.

Pripravljajo se zvočne knjige s predstavitvami vseh 19ih del Forma vive Maribor. Te bodo spremljale replike, ki smo jih izdelali lansko leto v okviru projekta TACTUS II (tip, aktivnost, kreativnost, team, umetnost, slepota).

Projekt poteka pod vodstvom dr. Jerneje Herzog (Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru). Projekt TACTUS III (tip, aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota) je del programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.