Stojan Kerbler − retrospektiva / vodstvo po razstavi
UGM, Strossmayerjeva ulica 6
sobota, 5. oktober 2019, 11.00

vodi: dr. Marjeta Ciglenečki, umetnostna zgodovinarka

Pridružite se vodstvu z dr. Marjeto Ciglenečki, ki je Kerblerjeva someščanka in izredna poznavalka njegovega opusa.

»Stojan Kerbler je osrednja osebnost sodobne slovenske fotografije. Poznavalci in kolegi cenijo njegovo ustvarjalno moč, poznavanje zgodovine fotografije in sodobne produkcije in spoštujejo njegovo popolno predanost fotografskemu mediju. Brez dvoma smemo Kerblerja predstaviti kot enega najpomembnejših Ptujčanov […] Pomemben je njegov prispevek v Fotoklubu Maribor, ki je prav v drugi polovici šestdesetih let, ko je Stojan Kerbler postal njegov član, dosegel svoj ustvarjalni vrh. Več fotografov iz mariborskega kluba, med njimi tudi Kerbler, je leta 1971 pripravilo razstavo z naslovom Mariborski krog, ki velja za prelomno v zgodovini slovenske fotografije. […] Kerbler se sicer ni povsem podredil značilnostim Mariborskega kroga. Paleta njegovih tonov na posnetkih je svetlejša, urbane in ekološke teme ga niso zanimale, očiten pa je tudi liričen naglas Kerblerjevih kompozicij, v središču katerih vedno najdemo človeško zgodbo.« (Marjeta Ciglenečki: Stojan Kerbler, Ljudje/People, str. 22, Design Novak, Ljubljana, 2003)

»Nobena druga slovenska pokrajina ni tako v popolnosti fotografsko predstavljena kot prav Haloze. Kerblerjev namen je bil fotografirati Haložane takšne, kot so v resnici. Iskal jih je ob delavnikih in prazničnih dneh, sklepal prijateljstva in spremljal odraščanje Galunove dece v Stopercah. Haložane je spoznal za srečne, čeprav vsaka od upodobitev pripoveduje tudi o njhovih stiskah, negotovi usodi in trpki otožnosti.« (Marjeta Ciglenečki: Stojan Kerbler, Ljudje/People, str. 23, Design Novak, Ljubljana, 2003)

Marjeta Ciglenečki je diplomirala iz umetnostne zgodovine na ljubljanski Filozofski fakulteti (1979) in tam tudi doktorirala. Leta 1978 se je zaposlila kot kustosinja v Pokrajinskem muzeju na Ptuju in bila med leti 1997−2000 direktorica muzeja. Leta 1992 je pričela predavati umetnostno zgodovino na Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, sprva kot asistentka, od leta 1997 kot docentka in od 2003 kot izredna profesorica. Od 2008 do 2015 je bila predstojnica Oddelka za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Med letoma 2003 in 2007 je bila predsednica Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva, leta 2008 pa je postala predstavnica Slovenije v generalni skupščini Mednarodnega odbora za umetnostno zgodovino (Comité International de l'Histoire de l'Art – CIHA) in bila med letoma 2012 in 2016 članica izvršilnega odbora te organizacije. Kot raziskovalka je od 2006 dopolnilno zaposlena na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU. Jedro njenih raziskav je usmerjeno v opremo gradov s poudarkom na tapiserijah ter v likovno tvornost na slovenskem Štajerskem v 20. stoletju s poudarkom na fotografiji. Veliko je pisala o fotografu in ptujskem someščanu Stojanu Kerblerju in mu pripravila več razstav, ob katerih je prispevala študije za kataloge in za mojstrovo monografijo Ljudje/People (2003). 


Udeležba na vodstvu je brezplačna, plača se vstopnina v galerijo.
 
VLJUDNO VABLJENI!