Okrogla miza / Sta umetnostna in likovna vzgoja enakovredni pouku matematike?
torek, 13. september 2016, ob 19.00
Trg Leona Štuklja 10, pritličje

sodelujejo:
doc. dr. Janja Batič, Pedagoška fakulteta Maribor, Oddelek za razredni pouk
izr. prof. dr. Katja Košir, Pedagoška fakulteta Maribor, Oddelek za temeljne pedagoške predmete
vizualni umetnik Matej Sajko Modrinjak
prof. um. zg. Nina Ostan, Zavod RS za šolstvo, Predmetna skupina za Umetnostno zgodovino
izr. prof. Vojko Pogačar, akademski slikar, Fakulteta za strojništvo Maribor
akademska slikarka Simona Šuc

vodi: Brigita Strnad, višja kustosinja UGM

Likovna umetnost, kot naša kulturna dediščina, bi naj bila dostopna vsem. Kdorkoli lahko obišče umetniško razstavo, spoznava umetniška dela in ob njih uživa. Umetnost in z njo novo pridobljena estetska izkušnja mu omogočata ustvarjalno poglabljanje tudi v razumevanje sebe in sveta. Vendar pa za takšen odnos samo stik z umetnostjo nikakor ne zadostuje. Za poglobljeno spoznavanje umetnosti in preko umetnosti življenja nasploh je potrebno po poti kreativnega opazovanja, spraševanja, primerjanja, razmisleka, dialoga… Potreben je trud, morda tudi napor in predvsem čas, ki nam v sodobnem tempu življenja nenehno polzi iz rok. Temu hitremu tempu smo žal podvrženi v svojem vsakdanjem življenju, v medsebojnih odnosih, v poklicnem življenju, predvsem pa tudi v vzgoji in izobraževanju. Umetnost pa nam na drugi strani omogoča prav to, da nas mimo časa potegne v (svoje) globine. Pomaga nam oblikovati notranjo strukturo, s pomočjo katere bomo svet lahko doživljali bolj ustvarjalno in inovativno. Ustvarjalnost in inovativnost pa sta tudi novi smernici v sodobni vzgoji in izobraževanju, zato menimo, da ima lahko tukaj umetnost pomembnejšo vlogo, kot jo je imela do sedaj.

Na okrogli mizi bomo torej odpirali vprašanja, kako lahko tudi z likovno umetnostjo omogočimo, da se zoperstavimo tempu kot posledici neoliberalne politike, ki za svoj obstoj potrebuje površinske, brezosebne potrošnike. Koliko načinov in predvsem na kakšne nove načine obravnavati umetnost v vzgoji in izobraževanju? Kako lahko s pomočjo likovne umetnosti spodbujamo ustvarjalnost tudi na drugih učnih področjih? Kako predstavljati likovno umetnost, da bo postala prostor vseživljenjskega učenja in s tem pomembna vrednota, ki bo bogatila naša življenja? Kaj na tem področju se že dogaja in kako ga lahko še izpopolnimo?

Udeležba je brezplačna. VLJUDNO VABLJENI!