Prostor in umetnost: tretjič
predavateljski performansi
UGM, Strossmayerjeva 6
četrtek 26. november 2020, 18.00

performativne dvojica: Andreja Kopač in Tina Dobaj, Tomo Stanič in Tina Valentan, Kaja Kraner in Katja Kosi

zasnova cikla: Kaja Kraner in Petra Hazabent
produkcija: Društvo Nagib
koprodukcija: Umetnostna galerija Maribor - UGM
podpora: Mestna občina Maribor

V okviru zadnjih dveh sezon platforme Nagib je bila v ospredju tematika produkcije prostora, predvsem pa koncepcija prostora kakor najpogosteje nastopa v okviru sodobnih umetnosti - socialnega prostora kot produkta družbenih razmerij in relacij moči. V sodelovanju z Umetnostno galerijo Maribor (UGM) oziroma razstavo 100 let organizirane likovne dejavnosti v Mariboru, ki bo obeležila 100 let delovanja UGM, bi želeli v letošnji sezoni do neke mere nadaljevati to kontinuiteto v navezavi na razmislek povezave umetnosti in prostora. Ob razstavi, ki bo med drugim osredotočena na “prostorske problematike”, ki se tičejo predvsem infrastrukturnih pogojev (vizualne) umetnosti od začetka 20. stoletja pri nas, bi preko serije seriji predavanj in performansov poskušali predlagati idejo, da je o povezavi umetnosti in prostora mogoče razmišljati na podlagi ideje, da umetniški projekti generirajo ali (re)producirajo določeni model prostora (in časa).

V seriji predavanj in performansov bomo tako na primer sledili osnovni sodobno-umetniški koncepciji prostora kot produkta razmerij, a se bomo v dialogu z razstavo osredočili na izpostavitev velikih razlik v koncepcijah prostora, ki jih je mogoče na eni strani detektirati tekom zgodovine umetnosti 20. stoletja in, na drugi strani, v navezavi na različne umetniške medije. Dogodki bodo zasnovani na podlagi sodelovanja predavatelja in performerja, ki bosta kot izhodišče svojega prispevka vzela posamezno delo in/ali obdobje, ki mu delo pripada iz razstave 100 let organizirane likovne dejavnosti v Mariboru. Preko svoje intervencije v razstavo bo tako posamezna predavateljsko-performativnih dvojica poskušala nakazati na nekatere ključne premene v tretiranju slikovnega prostora oziroma prostora umetniškega objekta skozi čas in glede na kontekst. Kot dogodkovna enota, ki se neposredno umešča v razstavni prostor, pa posredno tudi nakazati na razlike v tretiranju prostora preko razstavne prezentacije vizualne umetnosti, ter njene predavateljske in performativne obravnave in prezentacije.

Kratatke biografije sodelujočih tukaj.

Dogodek se bo izvajal ob upoštevanju priporočil in navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje - NIJZ. Število udeležencev je na posameznem dogodku omejeno na 10 oseb. Vodstvo je vključeno v ceno vstopnice za razstavo.

Obvezna je predhodna prijava: blagajnaping@ugmpong.si