Projekt Tactus II / Ko se dotaknem Forma vive …
ponedeljek, 10. junij 2019, 13.00
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor, Gospejna ulica 11


UGM vabi, da se nam pridružite na promociji projektnih rezultatov projekta TACTUS II, ki bo potekala v Sejni sobi Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor.

O projektu:
Od 1. 2. 2019 je pod vodstvom doc. dr. Jerneje Herzog (Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru) potekal projekt TACTUS II, kjer so študentke različnih študijskih programov PeF in FF UM izdelovale pomanjšane eksponate vseh 18 kipov Forma vive v mestu Maribor in sestavile besedne opise v slovenskem in angleškem jeziku. Mentorici v projektu sta bili tudi doc. dr. Aksinja Kermauner (Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem) in izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert (Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru). Strokovni sodelavki, predstavnici partnerjev v projektu, sta bili muzejska svetovalka Brigita Strnad (Umetnostna galerija Maribor) in Darinka Lozinšek (Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor). Zunanji sodelavec, ki je mentoriral študentke likovne pedagogike pri izdelavi pomanjšanih replik pa je bil priznani mariborski kipar dr. Marjan Drev.

Sodelujoče študentke: Monika Goričan, Tamara Šterlek, Urša Vidmar, Tina Matko (likovna pedagogika), Špela Jazbec, Tamara Pušnik (predšolska vzgoja), Lucija Pavleković, Urška Gačnik (umetnostna zgodovina), Teja Štritof (medjezikovne študije) in Petra Bergant (slovenski jezik in književnost).

Projekt TACTUS II (tip, aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota) je del programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

VABLJENI!