Razstavni salon Rotovž, Trg Leona Štuklja 2
petek, 20. junij 2008, ob 11.00
knjigo predstavlja in pogovor z avtorji vodi: urednica dr. Metka Sitar

Monografija Urbane prihodnosti/Urban Futures razpira različne poglede na podobe sodobne urbane stvarnosti, pogojene z vplivi globalizacije. Navezuje jih na aktualne trende, probleme in priložnosti prostorskega razvoja mest in urbanih območij, ki jih predstavljajo poglavja posameznih avtorjev, povezana v štiri tematske sklope /prostorski razvoj urbanih območij - upravljanje urbanih območij - urbani sub-sistemi - trajnostni modeli in tehnologije/.

Strukturno preobrazbo mest in urbanih območij razumemo kot posledico različnih prostorsko učinkovitih faktorjev, ki odpirajo nova vprašanja urbanega razvoja, povezana zlasti z demografskimi spremembami v strnjenih območjih mest in njihovih aglomeracijah. V podobah suburbanizirane krajine prepoznavamo pojav naraščanja razpršenega vzorca urbanizacije. Nova vloga in pomen mest, spodbujena z različnimi ekonomskimi, socialnimi, kulturnimi, političnimi in okoljskimi dejavniki sodobnega časa, zahteva nujno spremembo odnosa do aktualnih vprašanj urbanega razvoja. V ta namen se v številnih evropskih državah pripravljajo novelacije prostorskih strategij /tudi v Sloveniji/, ki mesta in urbane aglomeracije prepoznavajo kot ključne generatorje razvoja v prihodnosti. Načela trajnostnega razvoja so postala imperativ; predstavljajo izhodišče za pripravo različnih programov in projektov na vseh ravneh urbanega razvoja, zlasti na regionalni in lokalni ravni. Monografija je nastala kot odmev na razprave, raziskave in projekte na temo vloge mest in urbanih območij, v katere so bili vključeni člani in sodelavci Katedre za arhitekturo in prostor Fakultete za gradbeništvo v Mariboru od njene ustanovitve 2001 do danes.  

Dr. Metka Sitar je docentka za arhitekturo in prostorsko načrtovanje na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru, kjer je predstojnica Katedre za arhitekturo in prostor ter od l. 2007 vodja novega študijskega programa Arhitektura. Po študiju arhitekture na Univerzi v Ljubljani se je izpopolnjevala na specialističnem študiju urbanističnega in krajinskega načrtovanja v Kopenhagnu ter doktorirala na področju prostorskega načrtovanja na Fakulteti za arhitekturo Tehnične univerze Gradec v Avstriji. Po večletni  projektantski praksi v različnih arhitekturnih pisarnah v Ljubljani, Mariboru in Gradcu se je zaposlila na Uradu za regionalni prostorski razvoj Ministrstva RS za okolje in prostor kot svetovalka vlade za državno prostorsko planiranje. Raziskuje in objavlja na področjih stanovanjske gradnje ter urbanističnega in prostorskega načrtovanja, kjer je vključena je v številne nacionalne in evropske raziskovalne projekte.  

Predstavitev monografije je nastala v organizaciji Katedre za arhitekturo in prostor Fakultete za gradbeništvo v Mariboru.  

Predstavitev je del programa Tedna arhitekture v Sloveniji, ki v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor, poteka v okviru predsedovanja Slovenije EU.