Skoraj poletje: tri predavanja o slovenskem kiparstvu
Gledalec in kip: razgledi  v razširjenem polju kiparstva, 1980-2010
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
četrtek, 23. maj 2013, ob 18.00
predava: dr. Tomaž Brejc, umetnostni zgodovinar in likovni kritik

Na zadnjem iz cikla predavanj o slovenskem kiparstvu bo dr. Tomaž Brejc spregovoril o sodobnih smernicah v kiparstvu. Temeljna teza: nič v slovenski umetnosti s konca 20. stoletja se ne more primerjati z vzponom in pomenom novega kiparstva po letu 1980. Spremembe v pojmovanju »kipa«, njegove snovne »telesnosti« (Merleau-Ponty), vloge prostora in praznine, postavitve (instalacije) in učinka (intenzivna predstavna, miselna vloga gledalca), izraba različnih materialov, razpolaganje s prostorom, konceptom in kontekstom - vse to in še mnogo drugega zaznamuje novo idejno in materialno proizvodnjo s konca stoletja, v kateri se izoblikujejo zastavki sodobne kiparske teorije in prakse: danes ta sega od eksistencialne figure do bioumetnosti, od nanoraziskovanj snovi in celic do radikalne družbene kritike v interaktivnih  medijskih instalacijah. 21. stoletje je obdobje ekscentričnih predmetov: vsi koncepti in projekti se prej ali slej spremenijo vanje. 

Dr. Tomaž Brejc (1946, Ljubljana) je leta 1979 doktoriral z disertacijo Evropski viri za slovenski impresionizem. Od leta 1980 je bil profesor na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in leta 1991 njen dekan. Med leti 1986-90 se je na večmesečnih študijskih obiskih izpopolnjeval na University of California v Los Angelesu, leta 1986 je predaval na univerzi v Kasslu, leta 1990 na University of New South Wales, Gallery of Art, Sydney in Mayquarie University, National Gallery of Art Canberra. Objavil je več knjig o slovenskem impresionizmu, modernističnem slikarstvu in konceptualni umetnosti. Bil je kustos številnih razstav, med njimi tudi prvega U3, trienala slovenske sodobne umetnosti leta 1994 v Moderni galeriji. Prejel je nagrado Izidorja Cankarja za izjemne raziskovalne dosežke na področju umetnostne zgodovine (2009). Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih sestavkov, recenzij, ocen in poročil. Je tudi eden od avtorjev kataloga pregledne razstave del Marka Pogačnika Umetnost življenje – življenje umetnosti (2012).

VSTOP PROST! VLJUDNO VABLJENI!