Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
sreda, 19. oktober 2005, ob 18.00
predava: mag. Mojce Puncer

V svojem predavanju "Eksperimentiranje med znanostjo, umetnostjo in vsakdanjo stvarnostjo" bo prikazala del izsledkov preučevanja sodobnih vizualnih umetnosti ter v telo usmerjenih umetnostnih praks. Posvetila se bo projektom mlajše generacije ustvarjalcev s področja vizualnih in uprizoritvenih umetnosti, ki s svojimi inovacijami zahtevajo nove pristope. Posebno pozornost bo namenila delom, ki se ukvarjajo z večplastno (re)prezentacijo telesa (poseganje po organskih, živih materialih, vključevanje telesnega v t.i. biotehnološki umetnosti itn.). Pri tem bo sledila težnjam samih umetnikov in učinkom, ki ga imajo njihova dela na gledalca in na kulturno okolje, v katerem se pojavljajo. Eksperimentiranje med znanostjo in umetnostjo je ustvarilo nove sinergije, ki so danes vse bolj vidne pod okriljem biotehnologij. Biološka umetnost, kot eden najvidnejših primerov sožitja z novo znanstveno-tehnološko ekonomijo, usmerja našo pozornost na meje zlorabe moči nad naravo. V razmerju do vsakdanje stvarnosti lahko umetnost postane privilegiran prinašalec novic iz visoko specializiranega okolja znanstvenih laboratorijev. Umetniško eksperimentiranje pa se lahko tudi povsem osvobodi rigidnosti znanstvene procedure: s podvzetji kot je, denimo, ustanovitev galerije v lastni spalnici, postane terenski poskus raziskave ali laboratorij za svojevrstno uprizarjanje subjektivnosti v območju med umetnostjo in stvarnostjo.

Mojca Puncer je magistrica filozofije; opravlja doktorski študij s področja estetike na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Ukvarja se s teorijo sodobnih umetnostnih praks in publicistiko.