PREDAVANJE / Razmišljanja o Mariborskem krogu
četrtek, 12. november 2015, ob 18.00
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
predava: dr. Primož Lampič, strokovnjak za zgodovino fotografije

Dr. Primož Lampič bo v predavanju na kratko osvetlil fenomen Mariborskega kroga z več vidikov: z vidika sprotne kritike oz. poznejših analiz, v kontekstu sodobne slovenske fotografije in likovne umetnosti, v okvirih teorije avantgardnega gibanja ter kot izraz družbenega in notranjepolitičnega dogajanja v tedanji Sloveniji. Pri tem se bo oprl na sočasna in poznejša izvirna besedila in izjave, plod »krogovcev« samih in na poznejše objavljene analitične ter kritične tekste drugih piscev. V sklepu bo nakazal tudi nekaj morebitnih novih smeri oz. nalog in tém, ki bi lahko prinesle novo védenje o krogovi dejavnosti in dogajanjih, povezanih z njim.

Dr. Primož Lampič je umetnostni zgodovinar in etnolog. Deluje kot muzejski svetnik na oddelku za fotografijo Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. Proučuje zgodovino fotografije in moderne umetnosti. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je predaval o fotografiji do 2015, o moderni umetnostni pa je vodil seminar do 2014. Kuriral je okoli 10 večjih razstav in izdal 3 monografije ter več katalogov.

VLJUDNO VABLJENI!