POZIV UMETNIKOM IN PRODUCENTOM 
PRIJAVA PROJEKTOV ZA UGM STUDIO ZA LETO 2015
ROK ODDAJE: 25. januar 2015

Umetnostna galerija Maribor vabi ustvarjalce, producente in organizacije k prijavi umetniških projektov v UGM Studiu za leto 2015. V okviru programa UGM nadaljujemo s serijo razstav namenjenih sledenju recentne produkcije sodobne umetnosti. V letu 2015 bomo s pozivom izbrali 4 projekte, ki bodo v Mariboru predstavljeni premierno in bodo izvedeni v drugi polovici leta 2015. Poziv je namenjen predstavitvam razstav vizualne umetnosti. Izbranim ustvarjalkam in ustvarjalcem UGM nudi produkcijska sredstva v višini 900 € (bruto), tehnično opremo in podporo, promocijo ter prostor za izvedbo – UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2, Maribor.

Prijave pošljite najkasneje do 25. januarja 2015 na jure.kirbisping@ugmpong.si !

PRIJAVA NAJ VSEBUJE:

- jasno opredeljen vsebinski okvir in opis projekta (največ ena stran),
- tehnični načrt (prilagojen razstavišču),
- navedba avtorjev in nosilcev izvedbe s kratkim življenjepisom (največ ena stran),
- finančni načrt projekta (zgolj za produkcijska sredstva UGM),
- terminski načrt projekta z želenim terminom izvedbe,
- fotografsko gradivo, če je na voljo (za prijavo zadostuje nizka ločljivost),
- navedba kontaktov (ime in priimek, elektronska pošta, kontaktna številka) vodje projekta.

Upoštevali bomo samo projekte, ki še niso bili izvedeni v Mariboru.

ROK IN NAČIN PRIJAVE:

Rok za oddajo vaših predlogov je do nedelje, 25. januarja 2015, do polnoči. Prosimo, da vloge s prilogami oddate po elektronski pošti na naslov jure.kirbis@ugm.si s pripisom: Javni poziv UGM (vaša vloga je veljavna, ko prejmete e-potrditev prejema). Prijav osebno ne sprejemamo.

IZBOR PROJEKTOV:

O izboru projektov bodo prijavitelji obveščeni najkasneje 20 dni po preteku roka oddaje prijav. Prijave bo obravnavala štiričlanska komisija, sestavljena iz treh strokovnih sodelavcev UGM in enega zunanjega strokovnega sodelavca.

V PRILOGI:

1. Pogoji sodelovanja.
2. Načrt UGM Studia.
3. Fotografije UGM Studia.

Kontakt:
Jure Kirbiš / 02 251 04 94 / 041 748 991 / jure.kirbisping@ugmpong.si
UGM | Umetnostna galerija Maribor
Strossmayerjeva 6, 2000 Maribor