Odbor za Novo UGM, ki ga je Umetnostna galerija Maribor ustanovila v začetku leta 2013 z namenom svetovanja in reševanja problematike Nove UGM, poziva vpletene in odgovorne k aktivnemu reševanju projekta Nove UGM in izpostavlja konkretno pobudo. Pobuda Odbora za Novo UGM prihaja v času, ki je ključen za reševanje projekta Nove UGM, saj lahko prihajajoča finančna perspektiva ponudi sredstva za njegovo rešitev. Aktualno dogajanje na temo Nove UGM na nivoju MOM je nezadostno, neperspektivno in nevizionarsko. V UGM napovedujemo serijo pogovorov, umetniških intervencij in soočenj na temo Nove UGM. Skupaj z Odborom za Novo UGM pozivamo k akciji!

IZJAVA ODBORA ZA NOVO UGM:

»Spoštovani, člani odbora za novo UGM sicer nimamo formalnih in konkretnih pristojnosti za izpeljavo projekta nove Umetnostne galerije Maribor, čutimo pa dolžnost in odgovornost, da se ta projekt realizira. In to v doglednem času, torej vsaj do leta 2017, kar pomeni, da je potrebno nemudoma konkretno pristopiti k pripravi načrtov, dokumentacije in zagotavljanju finančnih sredstev, glede na sedanjo dinamiko pa se zdi, da se z najbolj perečim mariborskim kulturnim infrastrukturnim problemom resno ne ukvarja nihče.

To dokazuje nedavna informacija o ponovni preverbi možnosti o umestitvi oziroma razširitvi UGM na dosedanji lokaciji s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Tovrstnih preverb je bilo v zadnjem desetletju narejenih že ničkoliko, če so na zavodu konsistentni tudi tokrat ne morejo priti do bistveno drugačnih zaključkov kot do sedaj, torej da temeljitejši posegi v tlorise in gabarite stavbe niso mogoči. Kar pomeni, da vztrajanje na tej lokaciji ni smiselno, saj brez korenitih adaptacijskih posegov ni mogoče zagotoviti niti minimalnih standardov za kvalitetno galerijsko delo. Ponovnega angažmaja Zavoda za varstvo kulturne dediščine si tako ni mogoče interpretirati drugače kot zavlačevanje oziroma odstavljanje tega projekta na stranski tir. To je nesprejemljivo, saj gre za najbolj nujno naložbo v mariborsko kulturno infrastrukturo, ki je do sedaj zaradi različnih okoliščin ostala nerealizirana, izgubljena so bila tudi že rezervirana sredstva v višini desetih milijonov evrov na ministrstvu za kulturo.

Ker lokacije novogradnje UGM na Lentu in na Studencih zaradi nekaterih tehničnih in predvsem finančnih ovir niso več aktualne, enako zaradi že omenjenih spomeniškovarstvenih omejitev velja za obstoječo lokacijo na Strossmayerjevi ulici, je edina rešitev novogradnja oziroma adaptacija objekta na novi lokaciji, tukaj pa je s strani vodstva UGM izpostavljena stavba nekdanje SDK na Trgu Leona Štuklja. Umestitev UGM v ta objekt bi bila ne samo smiselna, temveč tudi optimalna v več pogledih. Finančni vložek bi bil nedvomno manjši kot v primeru novogradnje na Lentu ali na Studencih, galerija bi pridobila dokaj kvalitetne prostore v samem središču mesta, nenazadnje pa bi s tem prišlo do revitalizacije enega osrednji mariborskih trgov, ki je sedaj skoraj sterilno prazen, predvsem pa nima nobenih relevantnih in mestotvornih vsebin.

Na pristojne torej apeliramo, da čim prej proučijo možnost umestitve galerijskih vsebin v ta objekt in sicer tako ureditev lastniških razmerij, kot tudi izdelavo dokumentacije ter izpeljavo javnega arhitekturnega razpisa za adaptacijo in prilagoditev omenjene infrastrukture galerijskim dejavnostim. Prosimo, če se lahko postopki izvedejo v sprejemljivem času oziroma da se izdela ustrezna časovnica, na podlagi katere bi sedaj nasedlo investicijo končno pognali v tek.«

Podpisani člani Odbora za Novo UGM: 

Mitja Čander, Aleš Novak, Peter Rak, Andrej Šmid
Kronologiji infrastrukturne problematike UGM
Zakaj Nova UGM
Zakaj UGM v SDK