Preskoči na vsebino

Podobe in prostori / meščanstvo na slovenskem Štajerskem med obema vojnama
Muzej narodne osvoboditve Maribor, Ulica heroja Tomšiča 5
otvoritev: sobota, 28. oktober 2012

Razstava izpostavlja predvsem tisti del meščanstva na (Spodnjem) Štajerskem, ki je pripadalo slovenskemu nacionalnemu korpusu oz. slovenskemu kulturnemu krogu in gojilo slovensko identiteto. Slednje se v dvonacionalnem, med seboj vse bolj izključujočem družbenem okolju dokončno (politično) emancipira in afirmira šele z razpadom habsburške monarhije, ko se v novonastali jugoslovanski državi otrese svojega nemškonacionalnega konkurenta in obenem prevzame vodilno družbeno vlogo. Seveda pa ustrezen prikaz slovenskega meščanstva ni mogoč brez ustreznega pogleda nazaj, se pravi v njegovo oblikovanje v 19. stoletju in v sobivanje ter spopade nemških in slovenskih meščansko-nacional(istič)nih elit pred letom 1918. Prav tako ni mogoče obiti nemškega oz. nemško čutečega meščanstva, ki na tem prostoru ostane tudi po razpadu AO ter ohrani svojo pomembno vlogo zlasti v gospodarskem življenju.

Izposojeno delo iz zbirke UGM
: Ivan Kos, Motiv iz Slovenskih Konjic, 1934, olje na lepenki

http://mnom.si/sl-si/