Razstava Skoraj pomlad / 100 let slovenske umetnosti in oddaja Podoba podobe
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
11. december 2012 - 24. februar 2013

RTV Slovenija v sklopu razstave Skoraj pomlad / 100 let slovenske umetnosti predstavlja izbor oddaj Podoba podobe. Podoba podobe je mesečna monotematska oddaja kulturno umetniškega programa Televizije Slovenija, ki kritično in strokovno reflektira sodobno domačo likovno ustvarjalnost ter spremlja stroko od varstva kulturne dediščine do restavratorstva. Oddaje, predvajane v UGM, se tematsko navezujejo na razstavo in predstavljajo vpogled v delo slovenskih umetnikov skozi celo 20. stoletje, od impresionistov, predstavnikov avantgarde in modernizma do sodobnih umetniških praks. Vsebina oddaj je posvečena tudi odmevnim razstavam, kot sta npr. Slovenski impresionisti in njihov čas in Trienale slovenske sodobne umetnosti U3, ter predstavitvam umetnostnih institucij. Oddaje se bodo vsak teden menjavale in tako v času razstave zaokrožile pregled umetnostnih snovanj v 20. stoletju.

11.-16. december 2012
Slavko Tihec, retrospektivna razstava, Umetnostna galerija Maribor 
76. Podoba podobe, 9. februar 2004, avtorica Judita Krivec Dragan

Slovensko kiparstvo osemdesetih let, Obalne galerije Piran
O razstavi govori njen avtor Andrej Medved in nekateri slovenski kiparji: Jakov Brdar, Lujo Vodopivec, Matjaž Počivavšek, Živko Marušič, Mojca Smerdu. dr. Tomaž Brejc.

21. Podoba podobe, 4. september 1997, avtor Iztok Premrov

Božidar Jakac, stoletnica rojstva 
Predstavitev prenovljene zbirke del Božidarja Jakca, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevici na Krki, Jakčev dom Novo mesto in nova zbirka v občinski zgradbi v Črnomlju (donacija Tatjane in Božidarja Jakca). O razstavi in umetniku govorijo: Jožef Matijevič, Barbara Rupel, , krajše in daljše izjave Božidarja Jakca iz oddaj v letih 1969,  1977 in 1979 iz  dokumentacije Televizije Slovenija. V Novem mestu posneli tudi Jakčevo rojstno hišo.
37. Podoba podobe, 1. april 1999, avtor Iztok Premrov

Razstava partizanskega tiska in grafike, Mednarodni grafični likovni center
82. Podoba podobe, 15. november 2004, avtor Iztok Premrov

18.-23. december 2012
Slovenski impresionisti in njihov čas, Narodna galerija
111. Podoba podobe, 2. junij 2008, avtor Iztok Premrov

Od rojstva do rojstva, Umetnostna galerija Maribor
Razstavo Od rojstva do rojstva, podoba družine v 20. stoletju na Slovenskem predstavljata avtorici Vesna Krmelj in Breda Kolar Sluga in sodelujoči umetniki Matej Košir, Melita Vovk, Maksim Sedej ml. Lojze Čemažar, Miško Kranjec, Dragica Čadež,  Aleksandra Vajd, Jiři Kočica,  Neven Korda in Žiga Okorn.
61. Podoba podobe, 4. marec 2002, avtor Iztok Premrov

U3 »Ideja za življenje« – Trienale slovenske sodobne umetnosti, Moderna Galerija, Ljubljana
129. Podoba podobe, 14. junij 2010, avtorica Saša Šavel

Videodokument
50. Podoba podobe, 2. november 2000, avtorja Iztok Premrov, Zemira Alajbegovič Pečovnik

27. december 2012-6. januar 2013
Miha Maleš, stoletnica rojstva
69. Podoba podobe, 3. marec 2003, avtor Iztok Premrov

Spomini, sanje – Ive Šubic, Umetnostna galerija Maribor
Oddajo smo posneli v Mariboru, Škofji Loka, Poljanski dolini in v njej uporabili arhivsko gradivo z izjavami slikarja iz leta 1971 in 1986.  V Umetnostno galerijo v Mariboru so prenesli zbrano gradivo razstave del Iveta Šubica, ki je bila na štirih prizoriščih v Škofji Loki. Sodelovali so: Meta Gabršek Prosenc, Sely de Brea Šubic, Alenka Gerlovič, Nadja Zgonik, Jože Ciuha in Maja Šubic (umetnikova hči)
44. Podoba podobe, 10. februar 2000, avtor Iztok Premrov

France Mihelič, retrospektivna razstava, Moderna galerija, Ljubljana 
Posneto v Moderni galeriji, Ljubljani in v Miheličevi galeriji na Ptuju. O razstavi in umetniku govorijo: Breda Ilich Klančnik, Lojze Gostiša, Alenka Puhar (slikarjeva hči), dr. France Mihelič, (slikarjev sin), Maja Dolanc (slikarjeva hči), Marjeta Ciglenečki. V oddaji smo uporabili vrsto arhivskih izjav Franceta Miheliča iz oddaj, posnetih leta 1970, 1976, 1991 in marca 1998, dokumentacija Televizije Slovenija. Prikazan je tudi del donacije risb dedičev Miheličevi galeriji na Ptuju.
42. Podoba podobe, 2. december 1999, avtor Iztok Premrov 

Marij Pregelj, 40. obletnica smrti, Obalne galerije Piran
101. Podoba podobe, 3. april 2007, avtor Iztok Premrov

8.-13. januar 2013
Lojze Spacal, retrospektivna razstava, Moderna galerija, Ljubljana
Posneto v Moderni galeriji, Ljubljana v umetnikovi hiši v Škrbini na Krasu, v Spacalovi galeriji v Štanjelu in drugod po Krasu. Uporabljeno arhivsko gradivo TV SLO iz oddaj, v katerih je nastopil Lojze Spacal v letih 1992, 1999 iz dokumentacije Televizije Slovenija. Uporabljena je tudi zadnja slikarjeva izjava za TVSLO, posneta 25. 4. v foajeju Hotela Slon na dan otvoritve razstave in posnetki slikarja z otvoritve v Moderni galeriji, Ljubljana. V oddaji so Spacala in njegovo umetnost predstavili: Giulio Montenero, Igor Kranjc, dr. Peter Krečič, Franko Vecchiet, Zoran Kržišnik, Tatjana Pregl Kobe.
47. Podoba podobe, 25. maj 2000, avtor Iztok Premrov

Vladimir Makuc – donacija 550 del Goriškemu muzeju
131. Podoba podobe, 11. november 2010, avtor Iztok Premrov

Maks Kavčič, retrospektivna razstava slik in scenografije, Umetnostna galerija Maribor
Posneta postavitev v Umetnostni galeriji Maribor, izjave: Metka Kavčič Takač (umetnikova hči), Meta Gabršek Prosenc, dr. Sergej Vrišer, dr. Bruno Hartman in o scenografiji: Breda Kolar Sluga. V oddaji uporabili dokumentarne filmske posnetke Remigija Bratuša.
28. Podoba podobe, 15. april 1998, avtor Iztok Premrov

Zoran Mušič v javnih in zasebnih zbirkah v Sloveniji in prenovljena Moderna galerija, Ljubljana
124. Podoba podobe, 28. december 2009, avtor Iztok Premrov15.-20. januar 2013

Lojze Dolinar, retrospektivna razstava, Moderna galerija, Ljubljana  
O razstavi govorijo soavtorji: dr. Špelca Čopič, Zdenka Badovinac, Breda Ilich Klančnik, Roman Uranjek (Novi kolektivizem).

16. Podoba podobe, 6. februar 1997
Tone Kralj, retrospektivna razstava, Moderna galerija, Ljubljana  
26. Podoba podobe, 18. februar 1998, avtor Iztok Premrov

Zmago Jeraj, retrospektivna razstava, Umetnostna galerija Maribor
108. Podoba podobe, 18. februar 2008, avtor Iztok Premrov

Metka Krašovec, Moderna galerija, Ljubljana, in Sandi Červek, Muzeji in galerija mesta Ljubljane
142. Podoba podobe, 20. februar 2012, avtor Iztok Premrov

22.-27. januar 2013
Enaindvajset let pozneje – o razstavi Slovenska umetnost 1945–1978
V arhivu in dokumentaciji Televizije Slovenija se je po naključju našlo filmsko gradivo, posneto ob omenjeni razstavi, ki ni bilo nikdar uporabljeno. Na edini celoviti pregled  sodobne slovenske umetnosti v 20. stoletju so se spominjali: dr. Stane Bernik, Zoran Kržišnik, dr. Nace Šumi in dr. Tomaž Brejc. V oddaji smo poleg tega gradiva uporabili dokumentarno gradivo iz dokumentacije Televizije Slovenija
43. Podoba podobe, 6. januar 2000, avtor Iztok Premrov

Do roba in naprej. Slovenska umetnost 1975- 1985, Moderna galerija, Ljubljana
70. Podoba podobe, 31. marec 2003,  avtorja Saša Šavel, Iztok Premrov

Videodokument

V oddaji smo predstavili projekt Videodokument, katalogizacijo  slovenske videoprodukcije od 1969 do 1998 in knjigo esejev različnih avtorjev, ki so ga pripravili v Sorosovem centru oziroma Zavodu za odprto družbo. V oddaji so sodelovali: Barbara Borčič, Brane Kovič, Bogdan Lešnik, dr. Nadja Zgonik in Igor Španjol. Uporabili smo inserte iz  osemindvajsetih avtorskih videoprojektov.
50. Podoba podobe, 2. november 2000, avtorja Iztok Premrov, Zemira Alajbegovič Pečovnik

U3 »Ideja za življenje« – Trienale slovenske sodobne umetnosti, Moderna Galerija, Ljubljana
129. Podoba podobe, 14. junij 2010, avtorica Saša Šavel

29. januar-3. februar 2013
Ivan Grohar: “Bodočnost mora biti lepša...”, Narodna galerija in Kulturno-informacijski center Križanke 
O razstavi govorijo Dragica Trobec Zadnik, France Zalar, dr. Andrej Smrekar in dr. Tomaž Brejc.
23. Podoba podobe, 6. november 1997, avtor Iztok Premrov

Rihard Jakopič, razstave Rihard Jakopič, to sem jaz umetnik; Rihard Jakopič, retrospektiva 1970, Narodna galerija
8. Podoba podobe, 14. april 1996, avtor Iztok Premrov

Veno Pilon, retrospektivna razstava, Moderna galerija, Ljubljana

60. Podoba podobe, 24. januar 2002, avtor Iztok Premrov

Figuralno slikarstvo od Preglja do Marušiča, razstava v Galeriji Loža v Kopru, Obalne galerije Piran
O razstavi govori njen avtor Andrej Medved in slikarji Janez Bernik, Živko Marušič, Emerik Bernard, Zmago Jeraj,  Metka Krašovec in Rudi Španzel.
59. Podoba podobe, 6. december 2001, avtor Iztok Premrov

5.-17. februar 2013
45 let Umetnostne galerije Maribor in razstava del Karla Jiraka
Posneta postavitev v Umetnostni galeriji Maribor, izjave: Meta Gabršek Prosenc, Oton Polak (posneto v njegovem ateljeju), Mario Berdič, o  Karlu Jiraku.

36. Podoba podobe, 25. februar 2000, avtor Iztok Premrov
Slavko Tihec, retrospektivna razstava, Umetnostna galerija Maribor  
76. Podoba podobe, 9. februar 2004, avtorica Judita Krivec Dragan
Enaindvajset let pozneje – o razstavi Slovenska umetnost 1945–1978

43. Podoba podobe, 6. januar 2000, avtor Iztok Premrov

Do roba in naprej. Slovenska umetnost 1975- 1985, Moderna galerija, Ljubljana
70. Podoba podobe, 31. marec 2003,  avtorja Saša Šavel, Iztok Premrov

19.-24. februar 2013
Razstava partizanskega tiska in grafike, Mednarodni grafični likovni center
82. Podoba podobe, 15. november 2004, avtor Iztok Premrov

Slovenska likovna avantgarda, razstava Tank, Moderna galerija, Ljubljana in razstava del Ivana Čarga, Pilonova galerija, Ajdovščina.

O razstavi govorijo: Igor Zabel, Breda Ilich Klančnik, Marko Vuk, Irene Mislej, Peter Krečič, arhivsko gradivo: izjava Avgusta Černigoja.
35. Podoba podobe, 21. januar 1999, avtor Iztok Premrov

Tone Kralj, retrospektivna razstava, Moderna galerija, Ljubljana  
Posneto v Moderni galeriji, Ljubljana in v hiši Toneta Kralja. Strokovna predstavitev Igor Kranjc. Izjave: Mara Kralj, Tatjana Kralj in več odlomkov izjav Toneta Kralja iz dokumentacije Televizije Slovenija
26. Podoba podobe, 18. februar 1998, avtor Iztok Premrov

Veno Pilon, retrospektivna razstava, Moderna galerija, Ljubljana
Ob retrospektivi v Moderni galeriji, Ljubljana je nastala oddaja, v kateri so kustosi razstave in umetnostni strokovnjaki pojasnili Pilonov umetniški opus. V oddaji smo uporabili ohranjena arhivirana pričevanja samega slikarja Pilona in njegovih kolegov. Sodelovali so z izjavami:  Breda Ilich Klančnik,  dr. Irene Mislej, dr. Tomaž Brejc ter  iz arhivskega gradiva: Veno Pilon, Marko Šuštaršič, Tinca Stegovec, Danilo Lokar.
60. Podoba podobe, 24. januar 2002, avtor Iztok Premrov

25. februar-3. marec 2013
Slavko Tihec, retrospektivna razstava, Umetnostna galerija Maribor
76. Podoba podobe, 9. februar 2004, avtorica Judita Krivec Dragan

Slovensko kiparstvo osemdesetih let, Obalne galerije Piran
O razstavi govori njen avtor Andrej Medved in nekateri slovenski kiparji: Jakov Brdar, Lujo Vodopivec, Matjaž Počivavšek, Živko Marušič, Mojca Smerdu. dr. Tomaž Brejc.
21. Podoba podobe, 4. september 1997, avtor Iztok Premrov

Božidar Jakac, stoletnica rojstva
Predstavitev prenovljene zbirke del Božidarja Jakca, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevici na Krki, Jakčev dom Novo mesto in nova zbirka v občinski zgradbi v Črnomlju (donacija Tatjane in Božidarja Jakca). O razstavi in umetniku govorijo: Jožef Matijevič, Barbara Rupel, , krajše in daljše izjave Božidarja Jakca iz oddaj v letih 1969, 1977 in 1979 iz dokumentacije Televizije Slovenija. V Novem mestu posneli tudi Jakčevo rojstno hišo.
37. Podoba podobe, 1. april 1999, avtor Iztok Premrov

Razstava partizanskega tiska in grafike, Mednarodni grafični likovni center
82. Podoba podobe, 15. november 2004, avtor Iztok Premrov

4.-10. marec 2013
Slovenski impresionisti in njihov čas, Narodna galerija
111. Podoba podobe, 2. junij 2008, avtor Iztok Premrov

Od rojstva do rojstva, Umetnostna galerija Maribor

Razstavo Od rojstva do rojstva, podoba družine v 20. stoletju na Slovenskem predstavljata avtorici Vesna Krmelj in Breda Kolar Sluga in sodelujoči umetniki Matej Košir, Melita Vovk, Maksim Sedej ml. Lojze Čemažar, Miško Kranjec, Dragica Čadež, Aleksandra Vajd, Jiři Kočica, Neven Korda in Žiga Okorn.
61. Podoba podobe, 4. marec 2002, avtor Iztok Premrov

U3 »Ideja za življenje« – Trienale slovenske sodobne umetnosti, Moderna Galerija, Ljubljana
129. Podoba podobe, 14. junij 2010, avtorica Saša Šavel

Videodokument
50. Podoba podobe, 2. november 2000, avtorja Iztok Premrov, Zemira Alajbegovič Pečovnik

11.-17. marec 2013
Miha Maleš, stoletnica rojstva

69. Podoba podobe, 3. marec 2003, avtor Iztok Premrov
Spomini, sanje – Ive Šubic, Umetnostna galerija Maribor
Oddajo smo posneli v Mariboru, Škofji Loka, Poljanski dolini in v njej uporabili arhivsko gradivo z izjavami slikarja iz leta 1971 in 1986. V Umetnostno galerijo v Mariboru so prenesli zbrano gradivo razstave del Iveta Šubica, ki je bila na štirih prizoriščih v Škofji Loki. Sodelovali so: Meta Gabršek Prosenc, Sely de Brea Šubic, Alenka Gerlovič, Nadja Zgonik, Jože Ciuha in Maja Šubic (umetnikova hči)

44. Podoba podobe, 10. februar 2000, avtor Iztok Premrov
France Mihelič, retrospektivna razstava, Moderna galerija, Ljubljana
Posneto v Moderni galeriji, Ljubljani in v Miheličevi galeriji na Ptuju. O razstavi in umetniku govorijo: Breda Ilich Klančnik, Lojze Gostiša, Alenka Puhar (slikarjeva hči), dr. France Mihelič, (slikarjev sin), Maja Dolanc (slikarjeva hči), Marjeta Ciglenečki. V oddaji smo uporabili vrsto arhivskih izjav Franceta Miheliča iz oddaj, posnetih leta 1970, 1976, 1991 in marca 1998, dokumentacija Televizije Slovenija. Prikazan je tudi del donacije risb dedičev Miheličevi galeriji na Ptuju.

42. Podoba podobe, 2. december 1999, avtor Iztok Premrov 
Marij Pregelj, 40. obletnica smrti, Obalne galerije Piran
101. Podoba podobe, 3. april 2007, avtor Iztok Premrov

VLJUDNO VABLJENI!