Peter Može

Umrl je Peter Može, ki je bil od leta 1981 do 1993 ravnatelj Umetnostne galerije Maribor. V Beogradu je študiral Umetnostno zgodovino. Njegovo ravnateljevanje je zaznamovalo združevanje dveh do tedaj samostojnih ustanov, Razstavnega salona Rotovž in Umetnostne galerije Maribor. V tem času je UGM pridobila tudi prve štiri prostore v Kresiji, kamor je preselila vedno bolj obsežen oddelek arhivske dokumentacije.

Peter Može je v času svojega mandata, kakor je sam rekel »s svojim mladim, a zagnanim kolektivom« pripravil zanimiv in raznolik razstavni program. Leta 1984 so ob 30. letnici ustanovitve Umetnostne galerije Maribor pripravili odmevno razstavo, Likovno življenje med vojnama v Mariboru. Okrepil je stike s sorodnimi institucijami po Jugoslaviji, še posebej z Beogradom. Tako je leta 1986 v sodelovanju z Narodnim muzejem iz Beograda pripeljal razstavo Pariška šola, kjer so bila razstavljena dela Chagalla, Cezanna, Degasa in Renoirja.

Svojo profesionalno pot je nadaljeval kot ravnatelj Pokrajinskega muzeja Maribor.