Mihael Rudl - Rudl na papirju
UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2
otvoritev: petek, 22. junij 2018, 19.00
otvoritveno vodstvo: petek, 22. junij 2018, 18.30
22. junij - 21. julij 2018

kuratorica: Mojca Štuhec

Mihael Rudl se podobam na papirju posveča že dalj časa. Trmasto zavezan osebni likovni govorici, preko raznovrstnih barvnih potez – najneposrednejših čutnih posrednikov - ustvarja lastne bivanjske prostore. Z raziskovanjem medija, različno obdelanih listov/kosov papirja gradi likovno kompozicijo z navidezno spontanostjo. Nekatere podobe so hipne, spet druge so del procesa, ki se dopolnjuje. Sproščeno prepletanje neprekinjenih vijugastih potez ali polaganje različnih barvnih gmot ene ob drugo gledalca usmerjajo v umetnikov intimni svet. Na številnih papirjih operira s širokimi barvnimi potezami, ki ponekod segajo na rob izbranega likovnega formata. Sledovi čopiča se nekje stekajo v vozlih, spet drugje gre za vzporedno polaganje različno barvnih pasov. V spontani, a precizni gesti in z obračanjem čopiča nastajajo nenačrtovana barvna srečanja; ponekod se barva zgoščuje, drugje razvodeni do beline ali proseva izpod druge barve.

Rudlove podobe so abstraktne. Zdi se, da se znajdemo sredi odmaknjenih (likovnih) pokrajin, ki jih umešča na vodoravni ali navpični format. Za organsko zlitje barv in oblik uporablja različno obdelan papir, redkeje se odloča za platno. Nadja Gnamuš je v Rudlovem slikarstvu med drugim prepoznala poteze kaligrafije, za katero je potrebna uravnotežena linija osvobojenega uma. Na podoben način namreč Mihael Rudl pretvarja svoj notranji ritem z maksimalno redukcijo potez v materijo, ki same po sebi izžarevajo in učinkujejo brez določljivo prepoznavnih podob.

Mihael Rudl
(1972) je rojen v Mariboru. Leta 1991 se je po zaključeni Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani ter leta 1997 diplomiral pri profesorju Gustavu Gnamušu. Po nekaj letih zaposlitve na Akademiji in bivanju v Škofji Loki se je vrnil v Maribor. Udeležuje se skupinskih razstav, še raje pa razstavlja sam. V okviru razstavnega programa UGM smo njegovo delo nazadnje videli na skupinski postavitvi z naslovom Made in Maribor leta 2016.

VABLJENI!