Ostajamo doma z Zbirko UGM / Slavko Tihec - Akvamobil

Slavko Tihec (1928−1993) je eden najpomembnejših slovenskih kiparjev. Povsem unikaten opus je zasnoval na povezovanju arhetipskega z eksperimentalnim. Je eden redkih, ki je ustvarjanje tesno prepletal z novimi tehnološkimi postopki, zaradi katerih je njegovo kiparstvo vselej učinkovalo sodobno in urbano. Ob koncu šestdesetih je ustvaril serijo minimalističnih mobilnih skulptur − Akvamobilov. To so bele, večinoma kubusne posode, napolnjene z vodo, po kateri se gibljejo privlačno oblikovani plovci. Tihec je z Akvamobili v slovenskem kiparstvu dosegel najradikalnejšo stopnjo modernizma: skulptura je postala objekt, delo s povsem samostojnim, od umetnika neodvisnim statusom. Novost je tudi material − poliester, ki se je v poznih šestdesetih, pojavljal zgolj v navezavi z industrijsko proizvodnjo. Pričujoči Akvamobil je sestavljen iz krožnih pasov različnih premerov. Vzpenjanje in spuščanje določajo sile elektromotorja in gravitacije. Tihca je zanimala, kot je sam zelo rad poudaril, upodobitev fizikalnih zakonov, ki jih je razumel kot večnostne sile. Počasno, nepredvidljivo gibanje še danes navdušuje zaradi velike moči aluzije, hkrati pa tudi potrjuje, kako še tako eksperimentalno delo sčasoma lahko postane klasično.