Ostajamo doma z Zbirko UGM / Miha Maleš - Jutro v Tivoliju

Miha Maleš (1903–1987), svetovljan, ki je svoje slikarsko in grafično znanje izpopolnjeval po vsej Evropi, je več kot pet desetletij sooblikoval podobo slovenske umetnosti in njene kulturne sredine – ne le kot umetnik, temveč tudi kot publicist in založnik bibliofilskih knjižnih izdaj, predvsem pa revije Umetnost, edine predvojne likovnoumetnostne revije na Slovenskem. Maleš je svoj likovni credo odkril v barvitosti in linearnosti mojstrov pariške šole, predvsem Matissa. Vsebinsko pa je izhajal iz domače etnološke dediščine. Moč Maleševe umetnosti je v harmonični združitvi linije in barve. Razkošna barvitost njegovih grafik je znanilka razcveta slovenske barvne grafike. List Jutro v Tivoliju predstavlja v ritmično dekorativnost ujeti trenutek, ko sončna svetloba optično razmika gosto zelenje dreves tivolskega parka, prizor, ki ga je umetnik videval na svoji poti v atelje. Umetnost Mihe Maleša povezuje lahkotno dekorativnost in arabeskni preplet virtuozne risbe z mehkim, liričnim občutjem.