Ostajamo doma z Zbirko UGM / Ludvik Pandur - Mariborčani

Človeška figura, žanrsko ali portretno pojmovana, osamljena, v konfrontaciji s tihožitjem ali v skupini pripadnikov svoje vrste, je dolga leta prevladovala na Pandurjevih platnih, pastelih in risbah. Bila je rezultat Pandurjevega šolanja na zagrebški akademiji in lastnega, osebno kritičnega odnosa do sočasnega dogajanja. Vendar se je spreminjal njen slikarski tretman, tretman prostora, v katerega je postavljena, spreminjali sta se moč in vloga barve. Začetna, prostorsko jasno opredeljena dela so se kmalu umaknila le do pasu prepoznavni figuri, prehajajoči v prostor, opredeljeni z vse intenzivnejšo barvno orkestracijo. Umetnik je upodobil Mariborčane v času, ko je njegovo slikarstvo stalo na razpotju med prevladujočimi pikturalnimi učinki, ko razviharjena poteza briše sledi predmetnosti in slikarsko kompaktnejšo figuraliko, povezano s Pandurjevim sodelovanjem v mojstrski delavnici Krste Hegedušića, predvsem pa na njegovo občudovanje likovnega razkošja mojstrov baroka. Obe poti sta ostali do danes odprti. Meščane je Ludvik Pandur naslikal z očmi sodobnika in s čopičem, ki mu moč tradicije vseh oblik barvne ekspresije daje svojstveno vitalnost.