Ostajamo doma z Zbirko UGM / Forma Viva Maribor

19 zanimivih, tehnološko zahtevnih in likovno raznolikih abstraktnih skulptur v betonu, ki so premišljeno umeščene v urban prostor ob arhitekturno tkivo, so del mednarodnega kiparskega simpozija Forma viva (slo. živa oblika), ki je od začetka 60-ih let deloval v Sloveniji na štirih lokacijah, v Mariboru v letih 1967−86. Projekt Forma viva je bil pomemben za umetniško povezovanje takrat blokovsko razdeljenega sveta, spodbujanje novih ustvarjalnih pristopov v kiparstvu ter oblikovanje galerije na prostem s skupno več kot 300 kiparskimi deli. Avtorji mariborske Forma vive: Takeshi Kudô, Tone Lapajne, Lino Tinè, Bradford Graves, Momčilo Krković, Masami Masuda, Vlasta T. Zorko, Luciano Ceschia, Janez Boljka, Slavko Tihec, Banzô Matsuura, Maciej Szańkowski, Lujo Vodopivec, Harunori Fujimoto, Mojca Smerdu, Jelisaveta Šober Popović, Dragica Čadež, Robert Lee Adzema, Will Nettleship.
Za ustvarjanje ameriškega umetnika Willa Nettleshipa (r. 1944) je značilno sodelovanje z lokalno skupnostjo. Njegovo Poletno veselje je reliefno razgibana, 39 m dolga pot iz betona in pohorskega granita, ki je nastala na mestu blatne bližnjice čez zelenico pred UGM, ter klop, ki vabi k postanku. Skulptura, nastala na zadnjem simpoziju, napoveduje novosti v sodobnem kiparstvu, med njimi tudi pomen interakcije z obiskovalci, ki z osmišljanjem umetnine širijo polje umetnine iz likovne v socialno dimenzijo.