Brezplačno usposabljanje za ustvarjalke
ženske prihajajo*: znanje, praksa, izkušnje, mreža
podaljšan rok prijave: sreda, 1. september 2021

Umetnostna galerija Maribor v okviru projekta Wom@rts vabi ustvarjalke s področja umetnosti, da se pridružijo pettedenskemu intenzivnemu brezplačnemu usposabljanju, ki bo potekalo od sredine septembra do konca oktobra 2021.

Namen usposabljanja je podpreti ustvarjalke mlajše in srednje generacije in jim omogočiti dostop do praktičnih in specifičnih znanj, izmenjavo izkušenj ter tkanje novih profesionalnih vezi. Program bo temeljil na kratkih predavanjih in praktičnih vajah, ki jih bodo vodile strokovnjakinje in strokovnjaki z izbranih področij. Prednost na razpisu bodo imele avtorice do 40. leta starosti, ki kažejo potencial in motivacijo za svoj umetniški in strokovni razvoj.

Usposabljanje s pomočjo vabljenih mentoric in mentorjev bo ustvarjalkam, ki se nahajajo v različnih fazah svoje kariere, pomagalo, da znotraj svojega delovanja najdejo novo smer ali pa prejmejo spodbudo za nadaljevanje. Udeleženke se bodo seznanile z različnimi možnostmi samozaposlitve, posvetile se bodo analizi, organizaciji in promociji svojega dela ter skozi izmenjavo izkušenj našle motivacijo in oporo.

Usposabljanje bo potekalo preko spleta (platforma Zoom) in delno v živo (če bodo dovoljevale razmere). Celotno izobraževanje predvideva 5 x 5 ur in je razdeljeno na delo z mentorji in individualno delo. Za sodelovanje na posameznih modulih se predvideva predhodna priprava gradiva.

Program:

Modul 1 (splet) je namenjen izmenjavi delovnih izkušenj uveljavljenih ustvarjalk in ustvarjalcev.
Vodi: Polonca Lovšin v dialogu z uveljavljenimi gostujočimi ustvarjalkami in ustvarjalci

Modul 2 (splet) je namenjen pridobivanju veščin pri prezentaciji svojega dela (CV, izjava umetnice, postopek prijave). Modul vključuje vpis na mednarodno platformo Wom@rts.
Vodita: Urška Jurman in Vladimir Vidmar

Modul 3 (v živo, v prostorih Umetnostne galerije Maribor) je namenjen pridobivanju znanja s področja zakonodaje, upravnih in računovodskih postopkov.
Vodi: Marija Mojca Pungerčar z računovodjo Barbaro Krevh

Modul 4 (splet) nudi pregled portfolia in pogovor o vašem delu, t. i. portfolio review.
Vodita: Breda Kolar Sluga in Polonca Lovšin z gostujočimi kustosi in galeristi

Modul 5 (v živo, v prostorih Umetnostne galerije Maribor) je delavnica tehnike risografije z enodnevno razstavo v UGM.
Vodijo: Mina Fina in Riso Paradiso

Otvoritev enodnevne razstave (rezultat delavnice) se nadaljuje v zaključek s podelitvijo priznanj in druženjem.

Brezplačno usposabljanje Ženske prihajajo: znanje, praksa, izkušnje, mreža bo potekalo od sredine septembra do konca oktobra 2021. Točne termine bomo določili ob zaključku razpisa.

Idejna zasnova usposabljanja je nastala v okviru projekta Wom@rts. Več o projektu tukaj.

Idejno zasnovo za slovenski prostor sta oblikovali Breda Kolar Sluga in Polonca Lovšin.

Projekt je del mednarodne partnerske mreže Wom@rts, ki ga sofinancirajo program Ustvarjalna Evropa Evropske unije, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Maribor.

Kako se prijavim?

Za prijavo pošljite:
-    motivacijsko pismo (največ ena stran A4). V njem navedite, zakaj se na usposabljanje prijavljate, katere so vaše strokovne potrebe ter kaj od izobraževanja pričakujete. Navedite tudi dan v tednu in uro, ki bi vam najbolj ustrezala za potek delavnice (ponedeljek−sobota).
-    življenjepis (največ dve strani A4). V njem navedite letnico rojstva, kontaktne podatke, izobrazbo, strokovne dosežke ter seznam najpomembnejših projektov in razstav.
-    portfolio (največ 5 strani) naj obsega predstavitev 3−5 izbranih umetniških del s spremljajočim opisom in vizualno prezentacijo.

Vse tri priloge (motivacijsko pismo, življenjepis in portfolio) je potrebno oddati po elektronski pošti do vključno do srede, 1. septembra 2021. Naslov elektronske pošte za oddajo: upravaping@ugmpong.si (Zadeva: Prijava na usposabljanje WA)

Komisija v sestavi Polonce Lovšin, Brede Kolar Sluga in Jureta Kirbiša bo izbrala 15 kandidatk. Vse prijaviteljice bodo o rezultatih razpisa obveščene v začetku septembra.

Ob izboru bodo izbrane kandidatke podpisale dogovor o sodelovanju na izobraževanju.

O mentoricah in mentorjih:

Polonca Lovšin je samostojna umetnica in arhitektka. Aktivno deluje na področju sodobne umetnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru. Je gostja številnih mednarodnih umetniških rezidenc, avtorica samostojnih razstav, umetniških projektov in delavnic, ki temeljijo na participaciji in sodelovanju. Od leta 2018 je zunanja strokovna sodelavka na Oddelku za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.

Breda Kolar Sluga je umetnostna zgodovinarka, od leta 2007 direktorica Umetnostne galerije Maribor. Je avtorica več samostojnih in skupinskih razstav in projektov, v katerih se povezujejo umetnice in umetniki različnih generacij, članica strokovnih komisij, urednica publikacij in avtorica besedil. Od leta 2018 v okviru UGM vodi projekt Wom@rts, ki si v okviru evropske platforme prizadeva za izboljšanje ustvarjalnih pogojev in večjo vidnost ustvarjalk na področju umetnosti, kulture in ustvarjalnih industrij.

Urška Jurman je od leta 2013 programska vodja Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo. Deluje tudi kot kuratorka, urednica, piska in organizatorka na področju sodobne umetnosti. Kot samozaposlena v kulturi je sodelovala z različnimi institucijami na področju sodobne umetnosti: Galerijo Škuc (1995−1997), zavodom SCCA Ljubljana (1999−2002, 2005−2006), Centrom in Galerijo P74 v Ljubljani (2005−2008) idr. Je soustanoviteljica in članica Kulturno umetniškega društva Obrat ter članica več strokovnih komisij na področju sodobne vizualne umetnosti.

Vladimir Vidmar je umetniški vodja Male galerije Banke Slovenije. V letih 2014−2019 je deloval kot umetniški vodja Galerije Škuc v Ljubljani. Njegovi kuratorski projekti vključujejo številne samostojne razstave uveljavljenih umetnikov različnih generacij ter mednarodne skupinske projekte. V umetniških revijah in katalogih redno objavlja besedila o sodobnih umetniških praksah in je član različnih strokovnih žirij. Od leta 2015 vodi kuratorski modul Šole za kuratorske prakse in kritično pisanje Svet umetnosti, zavoda SCCA Ljubljana in od 2016 poučuje na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.

Marija Mojca Pungerčar je samozaposlena vizualna in intermedijska umetnica, pedagoginja, mentorica in urednica. V letih 2004−2013 je bila urednica Artservisa, ki je bil v tem času razglašen za primer dobre prakse v dveh raziskavah Evropske komisije. Od leta 2014 ureja e-publikacijo Novičnik za samozaposlene v kulturi in vodi delavnice za samozaposlene v kulturi. Je avtorica in soavtorica številnih pobud in raziskav za izboljšanje položaja samozaposlenih v kulturi.

Mina Fina v svojem umetniškem delu raziskuje risbo, ilustracijo, animacijo in video ter prehajanje med temi mediji, velikokrat v končni obliki prostorske instalacije. Izdala je več izvirnih avtorskih publikacij, zinov in knjig umetnika. Je samostojna grafična oblikovalka, ilustratorka in vidžejka, članica oblikovalske skupine Ee, avdiovizualnega kolektiva YGT in neformalne umetniške skupine Riso Paradiso. Od leta 2008 redno razstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini.               

Družina Riso Paradiso je neformalna umetniška skupina, kolektiv petih posameznikov, ki od leta 2017 deluje v Ljubljani. Skupino sestavljajo ilustratorji, grafični oblikovalci, fotografi, slikarji, tetoverji, sitotiskarji: Jure Šajn, Marko Šajn, Mina Fina, Nejc Korenič, Zoran Pungerčar in Urška Alič. Riso Paradiso svoje delovanje posveča samozaložništvu in tiskanju manjših naklad grafik in knjig umetnika v tehniki risografije.

*Ženske prihajajo je naslov kipa, ki ga je leta 1976 v času svojega študija na ALU v Ljubljani ustvarila umetnica Duba Sambolec. S poimenovanjem izobraževanja po umetniškem delu Dube Sambolec iz sedemdesetih let se poklanjamo eni prvih feminističnih umetniških izjav v slovenskem prostoru.