Zahvala vsem herojem

V času, ko lahko zaradi fizičnega oddaljevanja, nekaterih prilagoditev v načinu življenja in dela od doma mnogi vzdržujejo svoje zdravje, ostajajo tisti, za katere ti ukrepi niso mogoči. To so heroji, ki so vsak dan med najbolj izpostavljenimi novi epidemiji. Ko je naša ustanova lahko začasno zaprta, je pomembno, da se ob tej priložnosti zahvalimo vsem neimenovanim junakom in junakinjam trenutne resničnosti.

Hvala zdravnikom in zdravnicam, medicinskemu osebju, farmacevtom in drugim uslužbencem v zdravstvu. Zavedamo se, da svoje duševno in telesno zdravje postavljate pred sebe in da ste zato med najbolj izpostavljenimi, a kljub temu vsak dan vstopate v zdravstvene institucije, pripravljeni za pomoč šibkejšim.

Hvala uslužbencem in uslužbenkam v trgovinah in vsem v proizvodnji, tistim, ki poskrbijo, da so ljudje preskrbljeni s hrano in osnovnimi življenjskimi potrebščinami.

Hvala vsem čistilnim servisom, delavcem v komunali in na gradbiščih. Prepoznavamo vaš trud. Brez vaše skrbi za naše okolje, ulice, stavbe, življenjske in delovne prostore, bi bilo soočanje v tem težavnem obdobju veliko zahtevnejše.

Prepoznavamo vsa herojska dejanja. Hvala v imenu UGM ekipe!