Dr. Maja Vetrih

Mesec dni preden bi dopolnila 94 let je 31. januarja 2020 v Mariboru umrla dolgoletna ravnateljica Umetnostne galerije Maribor dr. Maja (Marija) Vetrih.

Rodila se je 26. februarja 1923 v Sarajevu državnemu uslužbencu Petru Markoviću in Angelini (roj. Ladiha). Osnovno šolo in gimnazijo je obiskovala v Zagrebu, kjer je leta 1961 zaključila študij umetnostne zgodovine. Tukaj je deset let pozneje opravila tudi magisterij (Crkva sv. Martina u Martinščini, arhitektura i zidno slikarstvo; objavljeno 1988) in leta 1981 promovirala z disertacijo Ante Trstenjak, akademski slikar (monografija o slikarjevem življenju in delu je izšla 1998). Med letoma 1948 in 1949 je bila zaposlena na ministrstvu za delo v Zagrebu, od 1952 do 1953 pa na avstrijskem konzulatu v Zagrebu. Leta 1961 se je kot kustosinja zaposlila v mariborski Umetnostni galeriji (leta 1981 je pridobila naziv višja kustosinja). 1971 je postala ravnateljica in vodila galerijo do 1980 ter kot vršilka dolžnosti še do leta 1981.

Sprva se je posvečala starejši umetnosti, pozneje pa moderni in sodobni likovni ustvarjalnosti. Med številnimi uvodnimi zapisi v publikacije, ki jih je izdala Umetnostna galerija, podčrtajmo prvi vodnik (Katalog Umetnostne galerije Maribor, 1970), ki ga je skupaj s kolegom Andrejem Ujčičem pripravila še v času, ko je galerijo vodil prvi ravnatelj Branko Rudolf. Okrepila je stike s sorodnimi institucijami po Sloveniji in ustvarila živahno izmnenjavo razstav zunaj Slovenije, še posebej z Zagrebom. Pred otvoritivami je vpeljala tiskovne konference. Med monografskimi študijami omenimo obsežnejši predstavitvi hrvaškega slikarja Antuna Šojata (1998) in hrvaške kiparke slovenskega rodu Milene Lah (1991). Članke in likovne kritike je objavljala predvsem v časniku Večer. Leta 1999 je bila predsednica  Hrvaškega kulturnega društva v Mariboru, ki je bilo ustanovljeno devet let prej. Za negovanje kulturnih stikov med Slovenci in Hrvati je ob dnevu hrvaške državnosti leta 2006 iz rok predsednika Stipeta Mesića prejela državno odlikovanje red hrvaškega pletera.