Muzej robotov
A+A,  Slovensko razstavišče, Benetke
otvoritev: petek, 11. maj 2012, ob 18.00 

avtorice in avtorji
: Stefan Doepner, Srečo Dragan, Luka Drinovec, Luka Frelih, Sanela Jahić, Boštjan Kavčič, Nika Oblak & Primož Novak, Borut Savski, Sašo Sedlaček, Maja Smrekar, son:DA, Zoran Srdić Janežič, Robertina Šebjanič, Igor Štromajer in Branko Zupan.

Razstava Muzej robotov se po uspešni predstavitvi v Mariboru v nekoliko manjšem obsegu spomladi seli v Benetke. Predstavljena bodo umetniška dela avtorjev in avtoric, ki se od druge polovice devetdesetih let 20. stoletja tematsko ukvarjajo z roboti. Pri tem izhajajo iz različnih umetniških praks in tradicij: od novomedijske, digitalne in kibernetične umetnosti do prostorskih instalacij, performansa in konceptualne umetnosti. Projekt zajema raziskovanje, produkcijo in razstavo robotov ter z njimi povezane kulturne vsebine. Roboti vključujejo softversko umetnost, intermedijske instalacije in performans.

Beseda 'robot' označuje stroj, ki ga nadzoruje računalnik in je programiran tako, da se premika ali opravlja določeno opravilo. Izraz, ki je danes v vsesplošni rabi, je prvič uporabil češki pisatelj Karel Čapek (po predlogu brata Josefa Čapka) v svoji drami R.U.R. (Rossumovi univerzalni roboti, 1920). V industriji se roboti uporabljajo za opravljanje ponavljajočih se opravil ali za prenašanje težkih tovorov. Drugi roboti so zasnovani bodisi za delo v človeku nevarnih položajih bodisi za raziskovanje vesolja in morskih globin. Nekateri roboti so opremljeni s senzorji na dotik ali video kamero in so lahko programirani za sprejemanje odločitev.

V slovenski umetnosti se roboti pojavljajo zadnjih dvajset let pri avtorjih, kot so Srečo Dragan, Dušan Bučar, Luka Drinovec, Borut Savski, Stefan Doepner, Boštjan Kavčič … Do sedaj je bilo izvedenih petnajst projektov, ki so se navezovali na robote (Sašo Sedlaček, Robertina Šebjanič, Luka Frelih, Maja Smrekar, Igor Štromajer, Nika Oblak & Primož Novak, Zoran Srdić Janežič, Branko Zupan, Sanela Jahić …) in so bili večinoma vključeni v mariborski festival MFRU (1995-2008). Ker na to temo še ni bilo zasnovane nobene celovite pregledne razstave, so nekateri starejši primerki že izgubljeni. Pričujoča razstava na podlagi predhodne raziskave in teoretične umestitve predstavlja prehod iz kinetične v kibernetično umetnost, odpira vprašanja o umeščanju robotov kot produktov novih medijev na umetnostna področja ter o povezavi znanosti in umetnosti. UGM in MKC Maribor poskušata s projektom Muzej robotov predstaviti enega od pristopov k temi fenomena robotike v sodobni slovenski umetnosti, kot tudi načina dokumentiranja in prezentiranja te umetnosti. Razstava želi spodbuditi dialog med tehnično kulturo, njenim razvojem in umetniškim delom, hkrati pa ponuja razmislek o načinih muzealizacije takšne umetnosti.

avtor koncepta
: Jože Slaček
kustosinja: Meta Kordiš  
koprodukcija: MKC Maribor

www.aplusa.it

Izposojena dela iz zbirke UGM
: Srečo Dragan, Telerobot Leonardo, 1997 (interaktivna prostorska instalacija), 2011, konceptualna tabla; Luka Drinovec, Hrošč in Svetilnik iz projekta Ples nevronov, 1999-2000, odzivna kibernetična instalacija; Boštjan Kavčič, Rombot 1.0 in Cubot 2.0, 2002, kinetični skulpturi; Zoran Srdić Janežič, Trash Robots (Make a photo), 2009-2011, prostorska instalacija; Igor Štromajer, Embot, 2011, ready-made.