Preskoči na vsebino

Ladies First! Künstlerinnen in und aus der Steiermark 1850–1950
Neue Galerie Graz, Joanneum, 8010 Graz, Avstrija
25. september 2020 - 19. september 2021

kustosa: Gudrun Danzer in Günther Holler-Schuster

Ženska umetnost v zgodovini ni imela enakih možnosti za priznanje in uveljavitev. Na Štajerskem ni bila situacija ženskih umetnic nič drugačna kot sicer v Avstriji ali v Evropi. Razsvetljenstvo je uveljavilo teorijo, da je duhovna sfera  - in s tem umetnost – povezana z moškim principom, narava in materialni vidik pa z ženskim. S tem so zanikali inovativnost - kar je predpogoj za umetniško ustvarjanje. Šele v drugi polovici 19. stoletja se je ob gibanju za emancipacijo vedno več žensk tudi umetniško izražalo, nekatere celo kot neodvisne umetnice. Na prelomu iz 19. v 20. stoletje so imele ženske velik vpliv na umetniška gibanja, kot je recimo avstrijski "Atmosferski realizem". Kljub temu je umetniški sistem, ki so ga oblikovali moški, sistematično marginaliziral žensko umetniško ustvarjanje: dela žensk so bila manj razstavljena, manj razpravljana, odkupovana in raziskovana. Rezultat je bil in je, da ima ženska umetnost v našem kulturnem spominu - tudi danes - podrejeno vlogo.

Razstava predstavlja dela približno 60 umetnic, ki nagovarjajo s svojimi življenjskimi zgodbami in pričujejo o pogojih dela. Na ta način Neue Galerie Graz nadaljuje s popravljanjem pogleda na zgodovino likovne umetnosti. Razstava in spremni katalog prvič ponujata vpogled v umetnost ženskih avtoric na Štajerskem od sredine 19. do sredine 20. stoletja.

Na razstavo sta vključeni tudi dve umetnici iz zbirke Umetnostne galerije Maribor: Elza Oeltjen – Kasimir (1887 – 1944) in Fredy Koschitz (1914 – 2001).