Kolesarske poti / Forma viva
UGM, Strossmayerjeva 6
četrtek, 30. julij 2020, 18.00
zbirno mesto: pred UGM

vodi: Brigita Strnad, muzejska svetovalka

Kolesarska pot nas bo vodila od zbirnega mesta, ki je pred UGM do Mestnega parka (Tihec), Prešernove, Razlagove, Trga Borisa Kidriča in Ceste XIV. Divizije. Ogledali si bomo kiparska dela, ki so nastajala v drugi polovici 20. stoletja v okviru mednarodnega simpozija Forma viva. Umetnine, ki so zaživele v takrat aktualnemu materialu beton, bomo obiskali na različnih lokacijah mesta tako na levem kot in desnem bregu reke Drave. Udeležba je brezplačna. V primeru dežja kolesarsko vodstvo odpade.

Navodila za varno kolesarjenje:
Upošteval/a bom vsa navodila organizatorja in se kolesarskega izleta udeležujem na lastno odgovornost. Seznanjen/a sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na kolesarskem izletu. Upošteval/a bom vsa navodila organizatorja. Strinjam se, da sem v celoti seznanjen/a s tem, da sem dolžen/na upoštevati vse cestno prometne predpise, kot to določajo veljavna zakonodaja in predpisi (Mariborska kolesarska mreža).

Vodstvo nastaja v sodelovanju z Mariborsko kolesarsko mrežo.

 
VLJUDNO VABLJENI!