Kolesarske poti / Forma viva
UGM, Strossmayerjeva 6
četrtek, 11. junij 2020, 18.00
zbirno mesto: pred UGM

vodi: Brigita Strnad, muzejska svetovalka UGM

Pridružite se nam na kolesarskem vodenju Forma vive, ki bo potekalo po poti od UGM do UKC, II. gimnazije,  Ulice Pariške komune, Frankolovske, Ul. proletarskih brigad in Ul. Staneta Severja. Ogledali si bomo kiparska dela, ki so nastajala v drugi polovici 20. stoletja v okviru mednarodnega simpozija Forma viva. Umetnine, ki so zaživele v takrat aktualnemu materialu beton, bomo obiskali na različnih lokacijah mesta tako na levem kot in desnem bregu reke Drave.

Navodila za varno kolesarjenje:
Upošteval/a bom vsa navodila organizatorja in se kolesarskega izleta udeležujem na lastno odgovornost. Seznanjen/a sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na kolesarskem izletu. Upošteval/a bom vsa navodila organizatorja. Strinjam se, da sem v celoti seznanjen/a s tem, da sem dolžen/na upoštevati vse cestno prometne predpise, kot to določajo veljavna zakonodaja in predpisi (Mariborska kolesarska mreža).

V primeru dežja, bo kolesarska pot odpovedana. Udeležba je brezplačna!
Vodstvo nastaja v sodelovanju z Mariborsko kolesarsko mrežo.

 

VLJUDNO VABLJENI!