Javno vodstvo po razstavi Zoran Mušič, Podobe Maribora
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
nedelja, 5. julij 2009, ob 11.00
vodi: Breda Ilich Klančnik, muzejska svetnica in dobitnica Valvasorjeve nagrade za življenjsko delo

Leto 1935 je leto, ko se Zoran Mušič kot diplomant zagrebške likovne akademije priključi Brazdi - društvu mariborskih upodabljajočih umetnikov in se v petih letih delovanja v tem okviru, kar seveda ni izključevalo njegovega razstavljanja v Ljubljani, Zagrebu in na tujem ter njegovih potovanj v Španijo in Dalmacijo, uveljavi kot najatraktivnejša slikarska osebnost v Mariboru. Razpad avstro-ogrske monarhije je bil vzrok, da so se številni Primorci naselili v Mariboru, ki so ga zapustili nemško govoreči prebivalci. Posledica tega je bilo dejstvo, da so bili v 20. in 30. letih nosilci likovne in tudi druge kulturne dejavnosti v Mariboru prav Primorci. Umetniški opus Zorana Mušiča je zaokrožen. Celota nam kaže, da bi bilo nedopustno uvrstiti sadove Mušičeve predvojne ustvarjalnosti med nevredne spomina: "Kar ni bilo važno, kar ni vplivalo na moje delo, je obledelo" (Z. Mušič). Če morda samemu slikarju predstavljajo le njegove korake v svet umetnosti in v svoji kreativni osamljenosti pozablja nanje, pa proučevalce njegovega opusa zavezujejo sledi, ki so jih pustili ti prvi, čeprav res z marsičem obremenjeni koraki.  

Breda Ilich Klančnik je cenjena umetnostna zgodovinarka, kustosinja ljubljanske Moderne galerije, muzejska svetnica in letošnja dobitnica Valvasorjeve nagrade za življenjsko delo, ki jo je prejela za izjemne prispevke pri ohranjanju, predstavljanju in popularizaciji slovenske  premične kulturne dediščine. Brede Ilich Klančnik se  Mariborčani spominjamo z veliko naklonjenostjo, saj je svojo poklicno pot začela prav v Umetnostni galeriji Maribor, kjer je bila vrsto let kuratorka galerijske zbirke. Delo Zorana Mušiča in še posebej njegovo »mariborsko obdobje« proučuje že dalj časa, zato je bila njena pomoč tudi pri pripravi razstave v Umetnostni galeriji Maribor neprecenljiva. Kot izvrstna poznavalka umetnikovega dela in življenja nam bo predstavila značilnosti Mušičevega zgodnjega slikarskega obdobja in umetnikov pomen za slovensko in evropsko likovno umetnost.