Galerija onkraj zidov 21-22
projekt
2021-2022

Javni razpis je namenjen vključitvi ciljne skupine brezposelnih in neaktivnih v kulturne programe in projekte izvajalcev na področju kulture.

S pomočjo projekta Galerija onkraj zidov 21-22 – Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021 smo za obdobje 2021-2022 omogočili enoletno zaposlitev dvema brezposelnima osebama iz ciljne skupine brezposelni in neaktivni, dolgotrajno brezposelni ter osebe v postopku izgubljanja zaposlitve.

S pomočjo projekta, ki ga sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, vključenima omogočamo usposabljanje na področju informiranja javnosti in obiskovalcev muzeja. Z enoletno vključitvijo v delo Umetnostne galerije Maribor bosta vključeni osebi pridobili kompetence za delo v kulturnem sektorju, pridobili nove veščine in se usposobili za samostojno delo na področjih ohranjanja in predstavljanja kulturne dediščine ter sodobne vizualne produkcije, izvedbo različnih popularizacijskih programov, sodelovanju z umetniško in kulturno srednjo.

S pomočjo programa UGM lažje sledi svojemu poslanstvu hranjenja, raziskovanja in prezentiranja vizualne umetnosti, dodatno sooblikuje kulturno dogajanje v slovenskem in mednarodnem prostoru ter omogoča boljšo dostopnost javnosti do kulturnih vsebin.