Galerija onkraj zidov 2
projekt
2020-2021

S pomočjo projekta Galerija onkraj zidov 2 – Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020 smo za obdobje 2020-2021 omogočili enoletno zaposlitev štirim brezposelnim osebam iz ciljne skupine brezposelni in neaktivni, dolgotrajno brezposelni ter osebe v postopku izgubljanja zaposlitve.

S pomočjo projekta, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo RS, bomo vključenim omogočili usposabljanje na področju dela v muzeju in sicer na področju muzejske pedagogike, restavratorstva/konservatorstva ter informiranja obiskovalcev. Z enoletno vključitvijo v delo Umetnostne galerije Maribor bodo vključene osebe pridobile kompetence za delo v kulturnem sektorju, pridobile nove veščine in se usposobile za samostojno delo na področjih ohranjanja in predstavljanja kulturne dediščine ter sodobne vizualne produkcije, izvedbi različnih izobraževalnih  in popularizacijskih programih, sodelovanju z umetniško in kulturno srednjo.

S pomočjo programa UGM lažje sledi svojemu poslanstvu hranjenja, raziskovanja in prezentiranja vizualne umetnosti, dodatno sooblikuje kulturno dogajanje v slovenskem in mednarodnem prostoru ter omogoča boljšo dostopnost do kulturnih vsebin.