Preskoči na vsebino

Čutim, sodelujem, vrednotim in ustvarjam
delavnica za vse učitelje, ki poučujejo likovno umetnost
UGM Kabinet, Strossmayerjeva 6
petek, 6. oktober 2023, 16.00–18.00

vodi: Primož Krašna

Vse učitelje, ki poučujejo likovno umetnost vabimo v sklopu Tedna otroka na delavnico s Primožem Krašno, ki je namenjena sodobnim likovno poučevalnim pristopom, usmerjenim v poglobljeno doživljanje in razumevanje umetniških del skozi elemente socialnega in čustvenega učenja. Na delavnici bodo udeleženci skozi raznolike dejavnosti aktivno vstopali v likovna dela, jih poglobljeno analizirali skozi raznolike vidike, spoznali metodo SEL, ki razvija kompetence socialnega in čustvenega učenja, raziskovali in prepoznavali čustva v likovnih delih, oblikovali lastne produktivne odzive na razstavljena likovna dela ter vrednotili lasten učni proces. Proces bo usmerjen v dejavnosti, prilagojene za izvedbo pri pouku tako na razredni ali predmetni stopnji osnovne šole kot tudi v srednji šoli.

Delavnica se izvaja v sodelovanju z Društvom likovnih pedagogov Pedagoški liki

info in prijava do 5. oktobra 2023: brigita.strnadping@ugmpong.si ali 02 22 94 697.

Udeležba je brezplačna.