B E a U t i f u l / razstava likovnih izdelkov devetošolcev (2014-2015) OŠ bratov Polančičev Maribor v sodelovanju z Umetnostno galerijo Maribor
Malo razstavišče Pedagoške fakultete Maribor, Koroška cesta 160
otvoritev: ponedeljek, 9. november 2015, ob 17.00

Na vprašanje, kaj ti lahko da soočanje z umetnostjo, je Maiken (14 let) odgovorila: »Mogoče kakšen drugačen pogled na svet in umetnost; mogoče kakšno drugačno razmišljanje … ja … nov kamenček v mozaiku mojega pogleda na svet.« (etnografski zapis). Sodobna umetnost in galerija, ki omogoča celovito doživljanje umetnosti sta prav to; oblikujeta enega izmed prostorov, ki omogoča iskanje različnih poti do novega znanja, reševanja problemov, pogledov na svet…

V takšnem prostoru smo se srečevali učenci 9. razreda OŠ bratov Polančičev Maribor, mentorica Sabina Golež in kustosinja UGM Brigita Strnad. Naša srečanja, ki so potekala neposredno med umetniškimi deli v Umetnostni galeriji Maribor, so temeljila na dialogu, v katerega smo se vsi enakovredno vključevali. Vsak udeleženec je lahko s svojim pogledom pomembno prispeval k razkrivanju mnogih plasti umetniškega dela. Pri tem pa je lahko vsak, učenec/ka, učiteljica ali kustosinja, dopolnil, spremenil, obogatil svoje doživljanje umetnosti, pristavil nov kamenček v svoj osebni mozaik. Predmet diskusije so največkrat bila umetniška dela, ki so bila družbeno kritična, srečevali smo se s temami, kot so: izvirnost, medsebojni odnosi, potrošništvo, ekologija, (ne)smisel …  Kot rdeča nit skozi celo šolsko leto pa se je pojavilo vedno aktualno vprašanje lepote. O njej smo razvijali diskusije ob razstavljenih umetninah, odgovore in svoje poglede na temo pa so učenci/ke s svojo mentorico razvijali  in realizirali v šoli pri urah likovnega snovanja skozi različne načine izražanja. Nekaterim je bila bolj blizu govorica klasične risbe, pritegnila jih je fotografija, računalniška grafika kot tudi ready made in prostorska postavitev. Nastali likovni izdelki, ki se tokrat predstavljajo v razstavišču Pedagoške fakultete Maribor, so tudi idejno zelo raznoliki: lepota je lahko skrita v vsakdanjem pogledu, lepota je lahko tudi samo površinska, težnja k idealni lepoti pa nas lahko tudi popači … Vsekakor ideje, ki nas spodbujajo k razmišljanju in spremembi. 

Več si lahko preberete v razmisleku o razstavi dr. Tomaža Zupančiča.

VLJUDNO VABLJENI!

Pokrovitelj programa za mlade:

SVETA VLADAR NKMB