Ali lahko sodobna umetnost zadovolji potrebe običajnega človeka?
projekt Monotremu (Laura Borotea in Gabriel Boldiș), 2020

produkcija: Umetnostna galerija Maribor

»Ali lahko sodobna umetnost zadovolji potrebe običajnega človeka?« To je naslov umetniškega projekta dvojca Monotremu, ki ga sestavljata Laura Borotea in Gabriel Boldiș. Umetnika sta zasnovala letak, na katerem ponujata večplasten odgovor na izhodiščno vprašanje, ob tem pa odpirata še več vprašanj. Letak oblikovno in vsebinsko posnema tiskovine nekaterih verskih organizacij, le da je vloga višje sile v tem primeru zamenjana z vlogo sodobne umetnosti. Rezultat je satirična gesta, s katero umetnika preizprašujeta svojo pozicijo v družbi, ob tem pa naslavljata tudi številne predsodke, ki jih o sodobni umetnosti in sodobnih umetnikih gojijo mnogi. Ob tem jima ne uide zdrava mera samoironije, saj svet umetnosti pogosto daje vtis malikovanja sodobne umetnosti, njenih svetišč (muzeji, galerije, bienali, sejmi), njenih svečenikov (umetniki, kuratorji, galeristi) in njenih obredov (otvoritve, dražbe), podobno kot to počnejo razne verske ločine.

Letak pa ima še drugo funkcijo. Služi kot brezplačna vstopnica za enkratni obisk Umetnostne galerije Maribor med julijem 2020 in majem 2021. Umetniško delo je namreč del mednarodnega projekta Umetnost in dobro počutje, ki naslavlja odnos med umetnostjo in počutjem, oziroma kako uživanje različnih oblik umetnosti vpliva na zdravje, tako duševno kot fizično. Partnerji projekta – Umetnostna galerija Maribor (Slovenija), Cluj Cultural Centre (Romunija) in BOZAR (Belgija) – smo si zadali nalogo, da bomo med ljudi razdelili večje število »kulturnih napotnic«; vabil k brezplačnemu obisku naših ustanov in prireditev. Na podlagi vprašalnika, zasnovanega v sodelovanju s Fondazione Bruno Kessler (Italija), bomo zbrali odzive uporabnikov, ki nas bodo obiskali z uporabo »kulturnih napotnic«, zbrani podatki pa bodo podlaga za raziskavo ob zaključku projekta. Letak bo distribuiran v javnem prostoru po vsej Sloveniji.

Projekt Umetnost in dobro počutje je podprt s strani programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa. Umetniški projekt Ali lahko sodobna umetnost zadovolji potrebe običajnega človeka? dvojca Monotremu (Laura Borotea in Gabriel Boldiș) je bil izbran na podlagi javnega poziva med več kot 170 projekti iz 19 držav. Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.