Katja Majer, Zemlja v meni / jaz v njej
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6 
otvoritev: nedelja, 10. julij 2011, ob 10.00

Instalacija
Zemlja v meni / jaz v njej, ki izpostavlja vprašanje uravnoteženosti duhovnega in zemeljskega, je zasnovana kot presečišče teh dveh razsežnosti. Kupolasta zasnova predstavlja harmonični presek dveh sfer, ki se spajata v kozmično kroglo, s čimer se briše vpetost v prostor in čas ter ustvarja avtonomno območje bivanja. Povezovanje obeh svetov je neizogibno in celo nujno, saj brez tovrstnega prepletanja svetova ne bi obstajala. Instalacija je zasnovana interaktivno, tako da obiskovalec vstopi v njen notranji prostor in doživi njegovo dvopolnost. Notranji del instalacije služi kot prostor umiritve in kontemplacije, kjer se gledalec lahko poglobi vase ob razmišljanju o lastni vpetosti v presečišču materialnega in presežnega.  

Kiparka Katja Majer (1977) je diplomirala na ALUO v Ljubljani leta 2002. Pri Marku Pogačniku je študirala geomantijo in se ukvarjala s krajinskimi projekti. Kot samostojna kulturna delavka živi in dela v Mariboru. Kiparka redno razstavlja in je avtorica več stalnih postavitev tako doma kot v tujini. Že dalj časa se ukvarja z interaktivnimi prostorskimi instalacijami, v katere se lahko vstopa in opazuje le od znotraj. 

kustosinja:
Andreja Rakovec