Razstavni salon Rotovž, Trg Borisa Kraigherja 3, Maribor

Predstavljen izbor avtorjevih del zajema obdobje od leta 1994 pa vse do danes. Starejši niz iz leta 1994 sestavljajo dvodelne slike nenavadnega formata in poudarjeno objektnega značaja, v katerih je avtor izpostavljal nasprotja med taktilno strukturo nepravilnih krožnih zasnov in precizno ostrino geometričnih likov. Bipolne kompozicije, nabite s predstavnimi, izraznimi in izvedbenimi antagonizmi, je Šušnik povezal v sožitje likovnega dualizma. V poznih devetdesetih letih se je znova usmeril k pravokotnemu nosilcu slike velikih dimenzij, na kateri raziskuje tudi danes neštete možnosti oblikovnih in barvnih kontrastov, ki se medsebojno dopolnjujejo in tako ustvarjajo novo sozvočje celote. Uveljavlja metodo retrospekcije, ki temelji na svobodnem spajanju raznorodnih rešitev iz preteklosti. Šušnik se še vedno osredotoča na večpolnost slike, zato jo dejansko sestavlja v diptih in triptih, ali pa jo razmejuje le fiktivno z optično delitvijo na nevtralneje obdelane dele in na površine, zgoščene z intenzivno slikarsko potezo.