Razstavni salon Rotovž, Trg Borisa Kraigherja 3, Maribor

Tilen Žbona in Valentina Meli delujeta kot umetniški tandem predvsem zadnje leto. Njuno skupno delo Morphing, podobe zavedanj obravnava srečanje dveh subjektov, ki prihajata iz različnih kulturnih prostorov in se opazujeta iz različnih zornih kotov. Točka zornega kota kot izvor vsebine in interpretacije na osebni ravni deluje kontrolirano in usmerjeno. Zavedanje podobe in prostora je obojestransko. Kulturna raznolikost, ki ju povezuje s  prostorom in časom, podaja smernice raziskave, ki jih s pomočjo izvornih kod prevajata v neminljive podobe. Tako novi mediji črpajoč iz dejstev in reinterpretacij ustvarjajo iluzorne ikonične podobe. Transformacija in hkrati dekodifikacija dejanj, kot so digitalni zapis giba in različne mimike obraza, uprizojenega tako na video izsekih kot v videosegmentih, je očiten proces, ki udejanjanji pojav v oprijemljiv, čuten in viden artefakt.

»Zgodba sicer nima poudarka na kulturni različnosti, vendar se diferenca med osebama z njo vseeno nekoliko naglasi. Njuno zavedanje različnosti v tej interakciji postane tudi zavedanje biti opazovan. Ker je opazovanost obojestranska in tudi istočasna, se v njunem razmerju zgodi nenavadno izmenjevanje, prehajanje od subjektnosti v objektnost in nazaj. Prehodi se dogajajo v podobi še preden nastane video, saj se zavedata njenega vzpostavljanja in tako prevzemata ambivalento kvaliteto tudi v obliki, s katero se sreča gledalec na razstavi ali ob kaki drugi priložnosti. Iz istih razlogov pa ob srečanju z gledalcem tudi njega postavljata v podoben položaj, da je nazadnje vsrkan v podobo in jo hkrati tudi (so)vzpostavlja. Morphing je pravzaprav izraz, ki označuje nekakšno zono somraka, v kateri se vse dogaja. Označuje prostor, kjer se vzpostavljajo razmerja in ni nič dokončno določeno. Tu ni stabilnosti in varnosti, jasnih pojmov in čistih pomenov. Vse je spremenljivo in predvsem živo.« (Vasja Nagy)

Tilen Žbona je leta 1995 zaključil šolanje iz oblikovanja na Umetniškem inštitutu E.eU. Nordio v Trstu. Leta 2001 je diplomiral iz slikarstva na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah. Leta 2007 je zaključil magistrski študij videa in novih medijev na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Trenutno predava na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem v Kopru. Svoje delo je predstavil na enajstih samostojnih in tridesetih skupinskih razstavah. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen.  

Valentina Meli je rojena v Cagliariju. Študirala je v Trstu in Benetkah na Akademiji za lepe umetnosti. 10 let je pripravljala scenografije za gledališke predstave. Trenutno predava risbo in zgodovino umetnosti na Znanstvenem liceju v Bellunu. Sodeluje tudi z Univerzo Ssis v Benetkah, Padovi in Genovi. Ukvarja se tudi s kuratorstvom ter organizira tečaje. V umetniškem delu se posveča komunikaciji preko različnih medijev, ki jih postavlja v neposredna razmerja: simultano uporablja pisano in govorjeno besedo v povezavi z instalacijami, fotografijami, videom ter performansom.