Prvi listi, Začetki umetniške grafike na Slovenskem 1900-1920
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6 (zgornji prostori)

Razstava Prvi listi, ki jo je Narodna galerija pripravila v sodelovanju z Galerijo Božidar Jakac iz Kostanjevice in Umetnostno galerijo Maribor, predstavlja začetke grafične umetnosti na Slovenskem oziroma slovenske umetnike tega obdobja, ki so se preizkušali v izbranem mediju - Luigija Kasimirja in njegovo ženo Tanne Hoernes, Jana Oeltjena in njegovo ženo Elzo Kasimir Oeltjen, Saša Šantela, Hinka Smrekarja, Heleno Vurnik ter Mateja Sternena in njegovo ženo Rozalijo Klein-Sternen.

Grafika, ki igra v slovenski moderni umetnosti pomembno vlogo, je bila v svoji zgodnji fazi v senci slikarstva in vsaj do prvega razcveta po letu 1921 omejena na nekaj domačih avtorjev. Pogosto je značaj zgodnjih grafičnih del intimen in eksperimentalen in kaže, da grafika ni bila namenjena širši publiki. Kljub temu je v prvih dveh desetletjih 20. stoletja prešla iz reproduciranja podob v avtorsko ustvarjanje. Razen izjem kot so Saša Šantel, Tanne Hoernes in Luigi Kasimir se slovenski umetniki z grafiko niso ukvarjali posebej zavzeto. K tem izjemam dodajmo še Heleno Vurnik, ki je tu in tam napravila secesijsko ubran grafični list v jedkanici in akvatinti ter Sternena, ki sta se z grafiko poskušala povsem kot samouka. Prvi grafični listi v slovenski moderni umetnosti so tako tudi prvi listi v opusih naših grafičnih pionirjev. Takoj ko prestopimo rob drugega desetletja 20. stoletja, pa se v slovenski grafiki odpre nov svet. Prvi listi so bili povezani predvsem z dunajsko secesijo in Münchnom s preloma stoletij, mladi avtorji Veno Pilon, Tone Kralj in Božidar Jakac pa so v to umetniško zvrst vnesli oseben pristop in novo svežino. Od tu naprej se slovenski grafiki odpira prava perspektiva, ki je dosegla vrhunec v drugi polovici 20. stoletja s tako imenovano Ljubljansko grafično šolo.

Kustos razstave, avtor postavitve, pisec in urednik kataloga je muzejski svetnik iz Narodne galerije dr. Andrej Smrekar. Razstava je že bila na ogled v Ljubljani in Kostanjevici in sedaj prihaja na svojo zadnjo postajo v Maribor. Umetnostna galerija Maribor je iz svoje bogate zbirke del slovenske umetnosti 20. stoletja k razstavi prispevala 15 grafik avtorjev Saša Šantela, Jan Oeltjena, Elze Kasimir Oeltjen in Hinka Smrekarja.